Ocenenie na Valnom zhromaždení SZKC v Trnave

ocenenie   V trnavskom hoteli Holiday Inn sa uskutočnilo volebné Valné zhromaždenie SZKC. Okrem riadneho zasadnutia a zvolenia Vojta Artza do funkcie prezidenta SZKC boli oceňované osobnosti a kolektívy s výrazným prínosom pre rozvoj kuchárskej profesie a výchovy a vzdelávania mladej generácie.

Nás nesmierne teší, že Diplom Rádu sv. Vavrinca obdržala naša škola za dlhoročnú prípravu mladej generácie v odbore kuchár, za organizovanie významných medzinárodných podujatí, týždne kuchýň a množstvo ďalších aktivít v tejto oblasti. Boli sme jednou zo štyroch ocenených škôl Slovenska, jedinou z nášho kraja. Zároveň prevzal ocenenie Rád prezidenta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka. Ocenenie odovzdávali doterajší prezident SZKC Braňo Križan a viceprezident pre oblasť vzdelávania Mgr. Marek Gajdoš. Okrem nás obdržali ocenenie i dvaja šéfkuchári z banskobystrického kraja Richard Cisár a Ján Michna – certifikovaní komisári pre súťaže kuchárov.

Akiste každé takéto ocenenie poteší. Nech je akýmsi medzistupňom na ceste ďalších aktivít v našej práci. Máme pred sebou mnoho výziev, kiež by sme mohli konštatovať ďalšie úspechy v súťažiach, v organizovaní podujatí i v každodennej práci vo vyučovacom procese.

 

A už sme „právoplatnými” žiakmi modrej školy

kabu              Posledný novembrový deň, tretia hodina, päť minút do zvonenia. Vonku krásne sneží. Zima pomaly prichádza aj do Rimavskej Soboty. Z pozorovania prírody nás vyrušilo klopkanie na dvere. Do triedy vošli dvaja žiaci s farebnými mašľami z krepového papiera pripomínajúci klaunov. Prišli nás pozvať na imatrikuláciu, ľudovo povedané kabu. Akcia, ktorej sa mi prváci obávame. „Klauni” nás odviedli do telocvične, kde už bolo všetko pripravené.

Po triedach sme prechádzali modrou bránou, ozdobenou balónmi. Každý z nás dostal na krk sladké cukríky a na nohu modrú stužku. Moderátorom kabu bol sympatický štvrták Arpi, ktorý nás od začiatku uistil, že cieľom kabu je zabaviť sa a nie nikoho ponížiť. Vysvetlil nám, prečo máme na nohách modré krúžky / sú symbolom začiatočníkov, nazývaných kedysi holúbkovia/, a že tí dvaja „klauni” budú vlastne naši krstní rodičia. Každá trieda mala pripravené svoje farebné stanovište s malým občerstvením. Farba sa zhodovala s mašľami našich krstných.

Po príhovore pána riaditeľa zaznela pre nás ešte neznáma študentská hymna Gaudeamus igitur. A potom začala zábava v podobe rôznych hier: activity, vytváranie najkrajšej múmie, skákanie vo vreci, tanec na novinách, zarapovanie receptu, hľadanie školských pokladov. Proste – sranda! Za každú disciplínu sme dostali sladkú odmenu. Po ukončení súťaží bol vyhodnotený najaktívnejší žiak z každej triedy. Získal odmenu – ospravedlnenku na jeden deň, kedy nebude skúšaný.

Zábava skončila, nasledovali imatrikulačné sľuby, jeden škole, druhý krstným rodičom, ktorý sa nám páčil oveľa menej. Ale zábavu sme nepokazili a jednohlasným: „SĽUBUJEME”, sme všetko odsúhlasili. Tak sme sa stali právoplatnými žiakmi modrej školy. Na závere sme prešli opäť bránou, dostali sme obrovskou varechou jednu na „zadok” a na pamiatku sme obdržali imatrikulačné listy. Ešte záverečné fotky, s triednymi a krstnými. A bol koniec! Nebolo to teda nič strašné, ale práve naopak – zábavné, vtipné.  Kabu sme zvládli v pohode, odchádzali sme obohatení o nové dojmy.

MENÁ NAŠICH KRSTNÝCH RODIČOV:

I.H – Lea Šimonová, Rudo Marek

I.B – Kika Macúriková, Bia Balciarová

I.P – Lukáš Hedvigy,  Maťo Ivarg

I.C – Mišo Markotán, David Orosz

Dídžejom  imatrikulácie bol osvedčený DJ Piťo.

Všetkým starším spolužiakom ďakujeme za zorganizovanie.

Žiaci I.H

Mladí pátrači

DSCN0826V piatok 1.decembra 2017 v mestskej knižnici riešili vybraní žiaci detektívny príbeh.

No až po úvodnej prednáške a diskusii o komerčnej literatúre, kde sa dozvedeli, že do nej zaraďujeme ľahkú, zakázanú a tzv. „červenú“ literatúru.

Súčasný pojem „literatúra tá druhá“ – menej kvalitná, napísaná laickým autorom, vydávaná na vlastné náklady, zameraná na región, na menší okruh čitateľov – má svoje oddelenie aj v Mestskej knižnici Rimavskej Soboty. Zahŕňa publikácie o dejinách mesta, biografie regionálnych dejateľov, športovcov a pod.

Diskutujúci žiaci pohotovo našli rozdiel medzi detektívkou, kde je hlavným hrdinom detektív a kriminálkou, v ktorej „hrá prím“ zločinec. Pousmiali sa nad kultovými fantasy dielami (Tolkien, Barbar Conan, Star wars).  Novou informáciou pre nich bolo, že na počet sa kníh vydáva rovnako ako pred 30 rokmi, je v ponuke viac žánrov i tém, ale náklad jedného titulu je menší, lebo dopyt je slabší.

Študenti potom v 3-členných skupinách nahlas prečítali detektívny príbeh Záhada nočného vtáka, riešili testové úlohy, ústne polemizovali a analyzovali pohnútky, motív konania jednotlivých postáv, aby usvedčili páchateľa.

Ich dojmy: bolo to zaujímavé, bavilo ma to, detektívka sa mi páčila, odhalili i totožnosť „Nočného vtáka“.

Zážitkovej aktivity sa zúčastnili:

K.Balážová, R.Belányiová, A.Spodniaková (1.P),  Ž.Ikriová (1.C), P.Galdíková, V.Kozlíková (1.B),   A.Tomm, M.Ivarg, L.Šimonová, L.Hedvigy (3.H), D.Balogová, B.Záhorská, L.Bystrianska (5.H)  a pátrali veľmi úspešne, za ich aktívny záujem im ďakujú Mgr.Chrenková a Mgr.Hričanová, ktoré ich sprevádzali.                                                                                                                         (HCh)

Skills Slovakia – Gastro Junior Bidfood CUP – KUCHÁR 2017/2018

20171128_130247KLUB MLADÝCH KUCHÁROV A ČAŠNÍKOV a  ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA pod záštitou MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY zorganizoval 7. ročník semifinálového kola postupovej súťaže žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl v odbore kuchár v školskom roku 2017/2018.

Semifinálového kola sa zúčastnil aj náš Roman Černák, študent III. ročníka študijného odboru Hotelová akadémia. Súťaž sa konala 28. novembra 2017 v priestoroch Strednej odbornej školy hotelových služieb  v Nových  Zámkoch. Súťažiaci sa museli popasovať s technológiou spracovania povinnej suroviny – falošná sviečková alebo kačacie prsia, so snahou vytvoriť cenovo prijateľné jedlo, kvalitou tepelnej úpravy a vytvorením moderného slovenského jedla. Práca na pridelenom pracovisku si vyžaduje 100 % sústredenosť, ktorá musí odolávať okolitým nepredvídateľným okolnostiam – stres z prvého vystúpenia, umelecké diela na tanieri skúsenejších kolegov, lenivá rúra a ………..

Čo si zo súťaže  odnášame?

Chuť pracovať na sebe  – ja žiak a ja učiteľ, aby sme sa mohli o rok opäť zúčastniť na tak zaujímavej vrcholovej juniorskej súťaži kuchárov ako je Skills Slovakia – Gastro Junior Bidfood CUP – KUCHÁR 2018/2019

 Romanovi za prezentáciu školy ďakujeme.

A K

Florbalový turnaj s medzinárodnou účasťou

IMG_20171124_095443V piatok 24.novembra sa konal na Obchodnej akadémii medzinárodný florbalový turnaj.

Na turnaji sa stretlo päť družstiev, štyri z Rimavskej Soboty a jedno z Maďarska. Pôvodne sa turnaja malo zúčastniť aj družstvo z Poľska, ktoré sa z objektívnych príčin ospravedlnilo. Na úvodnú prehru s domácimi, ktorá bola spôsobená nekoncentráciou a absentujúcim rozcvičením z dôvodu organizačných zmien sme nadviazali víťazstvom nad družstvom z Maďarska. V treťom zápase sme aj napriek dobrému výkonu, ako brankára, tak aj chlapcov prehrali s najväčším favoritom Gymnáziom I. Kraska. V poslednom našom vystúpení sme takticky a kondične prevýšili SOŠ technickú a agropotravinársku a zaknihovali sme druhé víťazstvo, ktoré nám v konečnom súčte vynieslo celkové tretie miesto.

Celkové poradie:

1.miesto    Gymnázium I. Kraska

2.miesto    Obchodná akadémia

3.miesto    SOŠ obchodu a služieb

4.miesto    SOŠ technická a agropotravinárska

5.miesto    Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium Miskolc

 

Na záver chcem poďakovať chlapcom za predvedený výkon a poblahoželať k peknému výsledku.

Reprezentovali nás: nadstavbári /II.S/ – M.Lipták, J.Láska, M.Kuča; hoteláci – M.Hanzlovič /V.H/;

D.Caban, A.Lázok, P.Borláš/IV.H/; L.Zachar, R.Pecha, R.Turoň/I.B/.

 

Mgr.B.Hričan

Tradičný týždeň slovenskej kuchyne v plnom prúde

DSC_0003Tradičná výmenná akcia s partnerskou školou v Egri – Týždeň slovenskej kuchyne prebieha v kuchyni a jedálni partnerskej školy.

Na slávnostnom otvorení  riaditelia oboch škôl – PaedDr. Jaroslav Bagačka a Milikbákné Veres Erika zvýraznili význam spolupráce v gastronómii a nová riaditeľka naznačila potrebu aktívnejšej výmeny spolupráce žiakov i študentov, ako aj výmenu odborných znalostí a skúseností pedagógov. Chcela by túto spoluprácu preniesť do ďalších oblastí smerom k modernému školstvu a pedagogike. Podporu tiež vyjadrila hlavná riaditeľka egerského vzdelávacieho centra Eufrozina Fábri. V rámci centra  prejavili záujem o spoluprácu i ďalšie školy – najmä odborné gymnázium.

Počas otváracieho obeda  prebehol program žiakov a hlavne pochvalné slová na kvalitu päťchodového menu, ktoré pripravil Richard Cisár spolu s našimi žiakmi a majstrami Nechýbala krémová tekvicová polievka, moderne spracovaný zubáč, bravčová panenka či tvarohová lokša.

Počas samotného týždňa nás v Egri reprezentujú žiaci Peter Slovák, Patrik Kökény, Ivan Krajec, Daniel Pelle a MOV Judita Melišíková a Alžbeta Gyuricsicsová. Úspech majú hlavne jedlá s bryndzou, baranina a snáď i držky.

V popoludňajšom programe naši reprezentanti navštívia kúpele, wellnesy, hotely i kino. Významné turistické centrum má naozaj čo ponúknuť.

Všetkým prajeme krásne zážitky, slovenskej kuchyni medzinárodný úspech a partnerskej spolupráci novú dynamiku a kvalitu.

Stužková slávnosť V.H

Tak a je tu náš očakávaný a veľký deň.

stuz17. november 2017, Hotel Tatra 18°°. Všetko sa začalo slávnostným nástupom princezien a princov z V.H. Vyzerali sme naozaj krásne. Študentská hymna Gaudeamus igitur sa rozozvučala sálou, prišli chvíle dojatia a uvedomenia si, že sme to naozaj dokázali. Po príhovoroch triednej profesorky Vierky Urdovej a pána riaditeľa Jaroslava Bagačku, sme sa niekoľkými vetami poďakovali profesorom, majstrom, rodičom. V každom oku sa blysla nejedna slzička.

Nastala chvíľa odovzdávania zelených stužiek. Táto malá stužka z nás urobila právoplatných maturantov, otvorila nám dvere do sveta dospelých. V oficiálnej časti sme zaspievali rodičom ďakovnú pieseň a venovali im valčík. Potom nasledoval rodičovský a učiteľský tanec.

Tréma a stres postupne opadli. Nasledoval program, kde sme predviedli ako si ukladať svoje veci do svojej skrine, zatancovali sme si kankan a retro tance, ukázali sme ako neobsluhovať.  Záver programu patril triednej.  Všetci sme jej zatancovali a pokľakli pred ňou s ružou. To bolo smiechu!

Po programe sme rozprúdili poriadnu zábavu. O polnoci sme si spolu pozreli video z únosu triednej knihy a pozreli sme si aj naše fotky a zaspomínali, ako ten čas letí. Prevzali sme si častužky, fajné tortičky, napili sme sa z džbánu a zaspievali sme si neodmysliteľný hit „ Tá naša stužkovááá“. Potom ešte pár hodín bláznenia sa a bol tu koniec. Koniec tých všetkých nervov, potu a driny, čo nás to stálo.

A čo dodať na záver? Len toľko, že to bol jeden z najkrajších večerov v našich životoch. Navždy sa zachová v pamäti stužková, spieva skupina Elán a stále noví poslucháči jej už štvrťstoročie dávajú za pravdu. Maturitný večierok patrí medzi najsilnejšie zážitky a takmer každý – každá naň potom nostalgicky spomína celý život. A tak aj my budeme spomínať.

Ivka Belicová, V. H

Medzinárodná súťaž kaderníčok v poľskom meste Nowy Sacz

pol1V dňoch 14.11 až 16.11 sa  žiačky Skarlet Cibuľová, Michaela Golianová, Zuzana Pýchová, Monika Koroncziová, Lucia Molnárová a Jana Sádowská s majsterkou Ivetou Kozlokovou a so zástupkyňou pre praktické vyučovanie Katarínou Bálintovou   zúčastnili medzinárodnej súťaže kaderníčok na strednej odbornej škole v Poľsku, v  meste Nowy Sacz. Hneď po príchode nás veľmi milo privítali na škole, ukázali nám priestory školy, rôzne učebne. Na druhý deň sa konala súťaž, ktorú organizovala naša partnerská škola. Atmosféra na súťaži bola veľmi dobrá, dievčatá si ju užívali. Súťaže sa zúčastnilo 19 súťažiacich, o to bola naša radosť väčšia, keď sa Skarlet Cibuľová umiestnila na peknom štvrtom mieste. Po súťaži hosťujúca škola urobila pre žiakov diskotéku, ktorú si užili aj naše dievčatá. Z Poľska sme odchádzali plní dobrých zážitkov a skúsenosti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so školou v Nowom Saczi.

PRACOVNÁ STÁŽ MLADÝCH MAJSTROV

MA                V sobotu 4. novembra sme spolu s kolegom F. Sujom  vycestovali na dvojtýždňovú pracovnú stáž do našej partnerskej školy v Podĕbradoch. Bol to zvláštny pocit. Do tohto krásneho, kúpeľného mestečka som prvýkrát necestovala ako žiačka. Ožilo vo mne množstvo spomienok viažucich sa k barmanským súťažiam a milým ľuďom. Hlavne p. Čílovi a p. Hájekovej, ktorí pôsobili aj na našej škole,  a ktorým vďačím za mnoho, čo viem ohľadom praxe a z čoho čerpám pri výučbe svojich žiakov.

Cieľom stáže bolo získať nové trendy v oblasti gastronómie. Prvý týždeň sme pracovali spolu so žiakmi a majstrami SOU společného stravování. Očaril nás ich dokonale prepracovaný systém organizácie v prevádzke Labĕnky i technologické vybavenie kuchyne. Druhý týždeň sme si vyskúšali prácu v špičkových hoteloch, reštauráciách a kaviarňach. Ľudia boli všade ústretoví, naklonení našim otázkam.

Popri pracovných povinnostiach sme mali čas aj na spoznávanie mesta, návštevu partnerského mesta Kolín, či stovežatej Prahy. No dva týždne ubehli „co by dup“ a cestovali sme domov.

V závere sa chceme s Filipom poďakovať všetkým, vďaka ktorým sme prežili krásne dva týždne. Postarali sa o nás výborne. Nebrali nás ako cudzích ale ako domácich. Táto stáž nám dala do života veľa, hlavne čo sa týka pracovných skúseností a nových impulzov do práce.

Antalová

Naša stáž v Kolíne skončila

 

stažV druhej polovici stáže v Kolíne nás tiež čakal bohatý program. Celodenný výlet v nedeľu v Prahe sa vydaril, navštívili sme jej dominantné časti –  hrad aj so zlatou uličkou a chrámom svätého Víta, Karlov most, Staromestské námestie s orlojom a Václavské námestie. V pondelok nás opäť čakala práca v Tescu a poobede po náročnom týždni a víkende osobné voľno. V utorok poobede sme si zahrali bowling a šípky a v stredu opäť relaxovali vo Vodnom svete. Bohužiaľ v stredu plánovaná exkurzia do Čokolandu sa ráno zrušila a my sme trocha sklamaní nastúpili na pracoviská v Tescu. Vo štvrtok sme sa spolu so žiakmi našej partnerskej školy zúčastnili kultúrno-vzdelávacieho zážitkového projektu EXIT Tour, cieľom ktorého bolo poučiť žiakov o problémoch mladej generácie a spojeného s koncertom americkej hudobnej skupiny AD. Nadšení touto skupinou sme sa zúčastnili aj ich večerného klubového vystúpenia. Aj keď bol v piatok štátny sviatok, my sme nastúpili na posledný náš pracovný deň stáže. A tak ako ostrieľaní pracovníci sme vybaľovali, doplňovali tovar, kontrolovali cenovky na úsekoch domácich potrieb, elektra, kuchynských potrieb, drogériového tovaru, hračiek ale aj textilu a mliečnych výrobkov. Na oddelení pultového predaja mäsových a lahôdkových výrobkov sme obslúžili zákazníkov a v pekárni vytvarovali rôzne druhy pečiva, plietli vianočky a napiekli moravské koláče a šišky. Najväčšou výzvou dňa bolo roztriediť, uložiť a doplniť celý sortiment mrazených výrobkov v mraziacich boxoch.

Záver pracovnej časti dňa patril vyhodnoteniu stáže. Najskôr sa nám poďakovala pani riaditeľka Tesca a potom naplnenie cieľov stáže stanovených v projekte zhodnotila pani riaditeľka Střední školy obchodní Mgr. Zdeňka Pavlíková a odovzdala nám Osvedčenia o absolvovaní stáže a Europassy.

Večer nás čakalo milé prekvapenie od vedenia hotela Theresia, keď nám pripravili na večeru husacie hody s červeným francúzskym vínom. V sobotu doobeda vyhodnocovacia porada s pani zástupkyňou, balenie, posledný obed v hoteli a cesta do Prahy. Z nej sme v nočných hodinách autobusom vyrazili priamo do Rimavskej Soboty a v nedeľu ráno šťastne došli domov.

 

Účastníci stáže v Kolíne

Už máme polovicu stáže v Kolíne za sebou

kol1erasmus4.11.2017 ráno 7.00 nastupuje 14-členná skupina na vlak smer Kolín v Českej republike. Naším cieľom je absolvovať 16-dennú odbornú stáž v rámci projektu programu ERASMUS+ na pracovisku praktického vyučovania  partnerskej školy Střední školy obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42.

Dnes / v sobotu 11.11./ už máme polovicu pobytu za sebou. A aký bol? Nuž bohatý na pracovnú aj mimopracovnú činnosť. Hneď v nedeľu sme si prezreli kúpeľné mesto Poděbrady a v Polabskom múzeu oboznámili s jeho históriou.  V pondelok začala  naša odborná časť stáže v Tescu v Kolíne, kde nás už čakala Pěva Sojková učiteľka OV, aby nás oboznámila s prostredím odborného výcviku, zásadami BOZP a jednotlivými pracoviskami. No hneď sme sa aj do pracovného procesu zapojili. Viktória P. sa zamerala na textil, Ági tvarovala pečivo v pekárni a Jano s Maťom K. hotové pečivo dokladali do regálov. Serenka s Kikou začali s predajom lahôdok, Broňa a Viki dokladali a fejsovali konzervy, Jakub s Maťom L. kraľovali na oddelení domácich potrieb a  Dano s Kikom sa pustili do vykladanie banánov. A takto prebehol celý pracovný týždeň. Každý prešiel viacerými oddeleniam a získal mnoho nových skúseností a zručností. Ani po práci sme nazaháľali a spoznali sme mesto Kolín, jeho vodný svet a vystúpili na vyhliadkovú vežu vodárne. Utorok večer patril kultúre, keď sme navštívili Mestské divadlo a predstavenie muzikálu „Noc na Karlštejne“ v podaní brnenského divadla. Počas návštevy partnerskej školy sme si zahrali priateľský zápas vo florbale a pani riaditeľka nám ukázala priestory školy. V stredu poobede sme si prezreli neďalekú Kutnú Horu, jej kostnicu a katedrálu. Dnešná sobota patrila návšteve skanzenu v Kouřimi a zajtra sa chystáme do stovežatej Prahy. No a čo nás čaká na budúci týždeň?  Uvidíme.

Ing. Filadelfiová, Bc.Chamulová ako sprevádzajúce osoby a 12 účastníkov stáže.

Študentská kvapka krvi

dk1Aj v prípade darovania krvi v prospech ľudí, ktorým  môže krv zachrániť život, či výrazne zlepšiť kvalitu ich života sú naši žiaci a aj pedagógovia ochotní. Stretli sme sa piatok ráno 10.novembra na hematologicko-transfúznom oddelení nemocnice v Rimavskej Sobote. Pre tento veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok sa rozhodlo celkom 12 žiakov a dvaja pedagógovia. Šiesti žiaci z rôznych príčin krv darovať nemohli.

10.novembra 2017 darovali krv:

Žiaci: Zsolt Oláh (IV.H), Patrik Portis (IV.H), Dominika Šajátová (III.C), Dominika Balogová (V.H), Erik Bábel (II.S), Martin Hulina (II.S), Mgr. Helena Chrenková, Mgr. Viktor Chlpoš

 

Interval darovania krvi je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Darca daruje 450 ml krvi. Krv je ďalej spracovaná (rozdeľovaná) na jednotlivé zložky, ktoré môžu pomôcť zachrániť ľudské životy. Červené krvinky, prenášače kyslíka, zachraňujú životy pacientov počas operácií a po úrazoch. Plazma, tekutá zložka krvi, je určená pre pacientov trpiacich poruchami zrážania krvi. Tretia zložka, krvné doštičky, zastavuje krvácanie pri rezných poraneniach a pri otvorených krvácaniach. Často sa podávajú pacientom liečiacich sa na nádorové ochorenia a aj pacientom po transplantácii.

Dôležitá informácia aj pre potencionálnych darcov krvi je, že krv a krvné produkty od darcov krvi v našom meste aj ostávajú. Krv našich darcov teda nie je distribuovaná do iných nemocníc v rámci solidárnej pomoci, práve naopak, ostáva u nás, pre našich pacientov. Sme to práve my, ktorí túto pomoc potrebujeme a aj využívame.

 

Darovať krv v našom okrese môžete každý utorok a piatok na hematologicko-transfúznom oddelení nemocnice v Rimavskej Sobote od 6:30 do 10:30.

Už len 235 dní

_DSC3334    Áno práve toľko,  235 dní nás delí od podujatia FOURFEST – Medzinárodných majstrovstiev BBSK v odborných zručnostiach žiakov SOŠ.

Napriek zdanlivo dlhej dobe čakania, prípravy sa už začali. Termín samotných súťaží je 14. jún 2018, avšak program začne už v utorok 12. júna. Samotný formát podujatia sa nemení, avšak čaká nás viacero noviniek a obohatení.

V utorok by mal prebehnúť ďalší ročník futbalového SOŠOS CUPU a akcia pre mladých (diskotéka alebo tranzistor, prípadne koncert im blízkeho interpreta). V stredu, pomaly už tradične na nádvorí ČO sa uskutoční  6. ročník súťaže vo varení tradičných jedál v kotlíku-tentoraz kapustnice. Poobede WORKSHOP a večer koncert jedného z najúspešnejších slovenských spevákov populárnej hudby a v histórii (meno zatiaľ ostane v tajnosti).

_DSC3244Na samotné štvrtkové súťaže budú dozerať odborné poroty, moderovať bude Jožo Pročko z Haliče. Pokúšame sa tiež získať zaujímavú  tvár festivalu, ktorá ho bude mediálne prezentovať. Tradične pozveme školy z krajín V 4, cieľom je prekonať doterajší rekord v účasti.

O záštitu požiadame predsedu nášho samosprávneho kraja. No a hlavne by sme chceli zmobilizovať našich žiakov, aby to bol ich festival, plný zážitkov, nových skúseností a vedomostí. Prezentovať sa tiež budú miestni držitelia certifikátu Gemera – Malohontu v tradičných remeslách a službách.

FOURFEST je už  pomaly tradičné podujatie, ktoré obohacuje spoločenský i školský život v meste a regióne. A ako povedal generálny manažér národného tímu kuchárov a cukrárov  Slovenska Ivan Vozár – je to najlepšie podujatie svojho druhu na Slovensku.

To nás nesmierne teší a zaväzuje.

 

J.B

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 

dod1                Deň otvorených dverí sa v mnohých školách stal výbornou formou prezentácie svojej ponuky. Ani naša škola nezaostáva a dňa 17. októbra privítala vyše 120 deviatakov, ich rodičov, učiteľov či výchovných poradcov. V príjemnej a neformálnej atmosfére mohli zažiť stretnutie s pedagógmi,  majstrami odborného výcviku, ale hlavne s našimi žiakmi. Otvorilo sa im množstvo dverí. Mohli nakuknúť  do učebne strojopisu, ekonomiky, informatiky, ako aj učební jazykov, školskej knižnice, telocvične, baru, učební technológie prípravy pokrmov či stolovania. V priestoroch celej budovy bol pripravený bohatý program, prezentácia všetkých odborov, odborných stáží študentov v zahraničí, našej najväčšej akcie Four Fest a práce študentskej rady.

dod2         Návštevníci si mohli dať na počkanie urobiť trendy účes alebo sa dať nalíčiť. S veľkým ohlasom sa stretla práca žiakov hotelovej akadémie. Ich chuťovky, nealkoholické miešané nápoje, nápoje z kávy ulahodili všetkým.

Informácií bolo veľa, aj preto sme ich tento rok obohatili o zábavu spojenú s možnosťou zapojiť sa do žrebovania o zaujímavé ceny. Víťazov vyžreboval  po ukončení DOD riaditeľ školy PaedDr. J. Bagačka.

  1. miesto –  tablet: Melisa Portelekyová ZŠ Mihálya Tompu, Rimavská Sobota
  2. miesto – darčeková poukážka v hodnote 20 eur na rodinný obed do Čierneho Orla: Oliver Benda ZŠ Hrachovo
  3. miesto – darčeková poukážka v hodnote 20 eur do kozmetického a kaderníckeho salónu: Zuzana Astalošová, ZŠ P.K.Hostinského, Rimavská Sobota

Tohtoročný DOD hodnotíme nadmieru pozitívne a veríme, že sme ním opätovne potvrdili miesto našej školy v rámci odborného vzdelávania v našom kraji. Dúfame, že sme ponúkli všetkým záujemcom o štúdium potrebné informácie, ktoré im pomôžu pri výbere  strednej školy. Budeme radi, ak to bude práve tá naša.

Európsky deň jazykov na našej škole

IMG-20171010-WA0010Našim cieľom je podporovať žiakov v učení sa cudzích jazykov. Viesť ich k medzikultúrnemu porozumeniu a pochopeniu toho, že učenie sa cudzích jazykov výrazne zlepšuje ich možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Preto sa každoročne zapájame do aktivít v rámci EDJ. Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001. Odvtedy každoročne 26. septembra oslavujeme jazykovú a kultúrnu rôznorodosť Európy i celého sveta. Aj na našej škole sme si pripomenuli význam učenia sa cudzích jazykov. Žiaci mali možnosť precvičiť si svoje jazykové zručnosti, dozvedieť sa zaujímavé informácie o jazykoch, overiť si svoje vedomosti v kvízoch a ochutnať typické jedlá rôznych národných kuchýň, ktoré si pre nich pripravili ich spolužiaci. Veríme, že žiaci si okrem gurmánskeho zážitku odniesli aj veľa iných zaujímavých dojmov a našli aspoň trošku motivácie pre svoje ďalšie jazykové vzdelávanie.