DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 

dod1                Deň otvorených dverí sa v mnohých školách stal výbornou formou prezentácie svojej ponuky. Ani naša škola nezaostáva a dňa 17. októbra privítala vyše 120 deviatakov, ich rodičov, učiteľov či výchovných poradcov. V príjemnej a neformálnej atmosfére mohli zažiť stretnutie s pedagógmi,  majstrami odborného výcviku, ale hlavne s našimi žiakmi. Otvorilo sa im množstvo dverí. Mohli nakuknúť  do učebne strojopisu, ekonomiky, informatiky, ako aj učební jazykov, školskej knižnice, telocvične, baru, učební technológie prípravy pokrmov či stolovania. V priestoroch celej budovy bol pripravený bohatý program, prezentácia všetkých odborov, odborných stáží študentov v zahraničí, našej najväčšej akcie Four Fest a práce študentskej rady.

dod2         Návštevníci si mohli dať na počkanie urobiť trendy účes alebo sa dať nalíčiť. S veľkým ohlasom sa stretla práca žiakov hotelovej akadémie. Ich chuťovky, nealkoholické miešané nápoje, nápoje z kávy ulahodili všetkým.

Informácií bolo veľa, aj preto sme ich tento rok obohatili o zábavu spojenú s možnosťou zapojiť sa do žrebovania o zaujímavé ceny. Víťazov vyžreboval  po ukončení DOD riaditeľ školy PaedDr. J. Bagačka.

  1. miesto –  tablet: Melisa Portelekyová ZŠ Mihálya Tompu, Rimavská Sobota
  2. miesto – darčeková poukážka v hodnote 20 eur na rodinný obed do Čierneho Orla: Oliver Benda ZŠ Hrachovo
  3. miesto – darčeková poukážka v hodnote 20 eur do kozmetického a kaderníckeho salónu: Zuzana Astalošová, ZŠ P.K.Hostinského, Rimavská Sobota

Tohtoročný DOD hodnotíme nadmieru pozitívne a veríme, že sme ním opätovne potvrdili miesto našej školy v rámci odborného vzdelávania v našom kraji. Dúfame, že sme ponúkli všetkým záujemcom o štúdium potrebné informácie, ktoré im pomôžu pri výbere  strednej školy. Budeme radi, ak to bude práve tá naša.

Európsky deň jazykov na našej škole

IMG-20171010-WA0010Našim cieľom je podporovať žiakov v učení sa cudzích jazykov. Viesť ich k medzikultúrnemu porozumeniu a pochopeniu toho, že učenie sa cudzích jazykov výrazne zlepšuje ich možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Preto sa každoročne zapájame do aktivít v rámci EDJ. Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001. Odvtedy každoročne 26. septembra oslavujeme jazykovú a kultúrnu rôznorodosť Európy i celého sveta. Aj na našej škole sme si pripomenuli význam učenia sa cudzích jazykov. Žiaci mali možnosť precvičiť si svoje jazykové zručnosti, dozvedieť sa zaujímavé informácie o jazykoch, overiť si svoje vedomosti v kvízoch a ochutnať typické jedlá rôznych národných kuchýň, ktoré si pre nich pripravili ich spolužiaci. Veríme, že žiaci si okrem gurmánskeho zážitku odniesli aj veľa iných zaujímavých dojmov a našli aspoň trošku motivácie pre svoje ďalšie jazykové vzdelávanie.

Konzo a Komár v jaskyni

DSCN0716       Nezačali ste práve čítať rozprávku či fantastický príbeh, ale možno sa pozriete cez „kľúčovú dierku“ do rozprávkového sveta, fantastických  úkazov a aj nebezpečných dobrodružstiev, ktoré spoznávajú dvaja speleológovia z Rimavskej Soboty – Konzo (Ján Rešetár) a Komár (Igor Balciar).

V mestskej knižnici sa formou prezentácie podelili o zážitky, ktoré ako členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti majú, keď objavujú, zameriavajú, ale hlavne v tme a blate sa plazia, aby vstúpili na miesta stvorené v dávnej  minulosti, kam ľudská noha bežne nemá prístup – do jaskýň.

Na záberoch študenti videli útroby jaskynných priestorov, počúvali o nástrahách pre potápačov v zaplavených „sifónoch“, o míňajúcom sa kyslíku i chlade. Spomenuli osobnosti speleológie: Ján Vincel – vedúci jaskyniarov (1970-72), Svätopluk Kámen – jaskyniar z Tisovca. A skaut Rudo Gáal, ktorý ich na osudovej výprave na Pohanský hrad zlákal do andezitovej  jaskyne, kde  mladým skautom Konzovi a Komárovi učarovali jej zahalené pôvaby.

Predstavili nám jaskyne nášho regiónu: Frontová jaskyňa (1972) – našla sa v nej munícia.

Demänovský jaskynný systém (36km), Podbanište (1973) – pomocou farbiva v riečnom toku objavili vyvieračku, ďalší východ. Jaskyňu v Drienku objavili v r.2006.

Stromové jaskyne – láva zaliala praveké stromy, tie zvetrali a vytvorili otvor. Sú pri Tisovci pod Hradovou.

Mučínska jaskyňa pri Lučenci, kde sa našli v stene odtlačky pravekých rastlín.  V Špaňopoľskej jaskyni našli peňazokazeckú dielňu (okolo 100 mincí), ktorá tam bola niekoľko generácií.

Pochválili sa i úspechmi: v Taliansku 1976  čs.rekord v hĺbkovom jaskyniarstve, expedícia GESM Španielsko 1981,  Rumunsko i Gruzínsko, kde je jaskyňa v hĺbke 2 tisíc metrov.

Radi by privítali nových členov, ale mnohých odradí drina a nepohodlie. Akoby pocit  objavo-vania nebol dostatočnou odmenou. No oni vedia, že z tohto kúzla sa ešte dlho budú liečiť. Prajeme im, šťastné liečivé kúry- túry do absolútnej tmy, s výkonnou batérkou.         (HCh)

Európsky týždeň športu

logo_ets2017_2        Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 sa koná tretí ročník. Hlavnou témou ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Na našej škole sa tento rok uskutočnil prvý ročník. Konal sa vo štvrtok 28.9.2107.

Žiaci si mohli vybrať z troch aktivít:

1./  Volejbal MIX

2./  Stolný tenis

3./  Zumba

Celkovo sa ho zúčastnilo 70 žiakov a štyria vyučujúci. Keďže hlavným heslom bolo byť v pohybe, nešlo až tak o umiestnenie, ale hlavne o dobrý pocit z pohybovej aktivity a o podporu hlavnej myšlienky „#BeActive“.

Cesta do minulosti

20170920_135251    Prešli sme ňou 20.9.2017 zo školy do mestskej knižnice a ocitli sme sa v 16.storočí.

V modrom vlnenom dolománe, so šabľou Pálffiovcov (replika) nám urastený uhorský šľachtic v kožušinovej čiapke zo „zvlčeného“ psa na privítanie predviedol súdobú poklonu. Pán Patrik Kasza z Fiľakova predstavil dobové predmety zo 16.-17.stor., ktoré sám vyrába, pretože sa snaží rekonštruovať  životný štýl vtedajšej histórie. ( pozn. na Fiľakovskom hrade mávajú dobové predstavenia)

Pútavo rozprával a predvádzal historický odev, jeho skryté časti, funkciu i kuriozity.

Dozvedeli sme sa akýsi reklamný slogan: „ Čím viac farieb ( na odeve), tým väčší si Uhor.“

Študentov upozornil na brokátovú šerpu (pás), ktorej kvalita odrážala spoločenské postavenie nositeľa. Odhalili  nám aj ľanovú spodnú bielizeň- len informačne.

Potom nechal kolovať svoje výrobky z kože – krpce, kapsy, obojky a iné, čiapku i prilbu.  Ako znalec doby spomenul  gastronómiu – prípravu páva, paštéty. A prekvapil poslucháčov vyhlásením, že „ prví kovboji boli v Uhorsku, nie v Amerike.“ Lebo vtedajší hajdúsi (hajdúch j.č.) boli ozbrojení strážcovia dobytku, keďže hovädzina bola v Uhorsku v 16.-17.stor. viac obľúbená ako bravčové.

Na záver spomenul legendu o dobytí hradu Fiľakovo. Viac ako hodinu dokázal zaujať mládež, ktorá nebola „zavesená na sieti“, ale sledovala prezentáciu zanieteného fanúšika minulých čias.       (HCh)

Otvorenie školského roka

DSC_0014Skôr pracovne ako slávnostne sa začal nový školský rok na našej škole. Vo vestibule školy (vzhľadom k neistému počasiu) sa stretli žiaci, zamestnanci i niektorí rodičia.

Po štátnej hymne v úvodnom príhovore riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka zvýraznil mierny optimizmus i nádej na zmeny, reformy. Okrem rekonštrukcie objektov sa zmeny črtajú v zlepšení kvality riadenia, aktivite žiackej samosprávy, skvalitnení praktického vyučovania či racionalizácii. Ambíciou je vonkajšie športovisko, dobudovanie ubytovacieho zariadenia, výmena okien. Tiež je to realizácia projektov a osobnejší kontakt so žiakmi.

Po skončení otvorenia sa rozišli triedni o svojimi triedami do objektu školy, kde riešili aktuálne organizačné otázky. O tom, že školský rok 2017/2018 bude ťažký nikto nepochybuje. Bude si vyžadovať veľa snahy, nasadenia, šťastia i dobrej spolupráce.

 

  • b –

Pokyny – doporučenia POP-ky a triezvy optimizmus

Pedagógovia počas školenia v rámci aktivity 1.1    Nový školský rok, pred bránami ktorého stojíme, nám opäť prináša množstvo otázok, podnetov, výziev. Ale tiež obáv, nejasností, rozporov. Proste zmes pocitov.

My sa však, ako SOŠOS odrazme z optimistického pocitu a nádeje z mnohorozmerného zlepšenia našej práce, ktorej ovocím je úspech a úsmev na tvárach našich žiakov a absolventov.

Pozrime sa na tomto mieste na niektoré zaujímavosti, zmeny, ale tiež spomenuté rozpory a otázniky. Hlavne budeme trpezlivo očakávať a v prípade potreby tiež participovať na reformných krokoch ministerstva. Viaceré zámery novej koncepcie sú zaujímavé, podnetné. Ťažko sa však reálne zmeny udejú bez výrazného zlepšenia  učiteľského postavenia, bez jeho dôstojnosti. Určite by k tomu prispelo zvýšenie platov, ale aj silnejšie „páky „ učiteľov v procese, rešpekt rodičov a prostredia. Učiteľ proste musí byť niekto, vážna a vážená osobnosť. Spoločensky aktívny jedinec, ktorý ovplyvňuje dianie vo svojom prostredí, morálna autorita, slušný človek. Taký človek, pred ktorým budú snímať okoloidúci klobúk.

No, priznajme si, že nie vždy sme takí, je to iste i v nás. Spoločnosť však musí vytvoriť podmienky. Schválené zvýšenie platov a tým podmienený súhlas na sociálny zmier s odborármi prináša len mierny optimizmus. Cítime, že musí prísť niečo vážne, veľké, prevratné …

Naša škola nie je imúnna voči vplyvom. Je čiastočne odrazom stavu spoločnosti, stavu v školstve. Zároveň je to však autonómny subjekt, ktorý má istý priestor, aby svoju výnimočnosť, originalitu presadil. O toto nám pôjde. Aby sme neboli len „ kusovkami“, školou do počtu bez svojho ducha, atmosféry. Toto sa nám už čiastočne darilo, verím, že dokážeme v tom napredovať.

eger1Medzi naznačené novinky, zmeny, s ktorými sa stretávame pri pokynoch ministerstva, patrí napríklad zrušenie povinnosti otvárať spoločné triedy učebných alebo študijných odborov pri minimálnom počte 8 žiakov na jeden odbor. U nás to v praxi znamená, že napr. triedu nadstavbárov môžeme vytvoriť síce pri minimálnom počte 17 žiakov, avšak môžu tam byť aj skupiny pod 8 žiakov. Pokiaľ ide o výnimky pri počtoch v triedach, tieto sú zamerané hlavne na školy, kde sa vyučuje i v jazyku národnostných menšín. Čiže výnimky na 17-tku hlavne tam. Zvláštne, ale treba to napĺňať.

Naďalej nás tiež ministerstvo vyzýva ( odporúča) zaistiť kontakt s reálnou praxou pre  všetkých žiakov končiacich ročníkov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách.  Toto odporučenie v tomto školskom roku nenaplníme, avšak prikláňam sa k tejto požiadavke v nasledujúcom školskom roku. Kontakt s reálnou praxou našim žiakom niekedy chýba.

Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňajú ŠVP ( platí od 1.9.2016) upriamuje pozornosť na boj proti prejavom rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu. Tieto tézy sú tu pomerne jasne formulované, naopak výchova k manželstvu a rodičovstvu je braná skôr okrajovo, keď tu proti sebe bojujú dve koncepcie- liberálna s toleranciou akceptovania rôznosti, s toleranciou k antikoncepcii a pod. a konzervatívna kresťanská, ktorá túto  liberálnu odmieta a dáva do popredia iné hodnoty. Tu sú kompromisy naozaj ťažké. Ono, postupne to bude ťažké i v otázkach multikulturalizmu, ktorý POP-ka preferuje. Celospoločenský hlas je tu skôr proti, silnejú nacionalistické témy a nálady, ako aj protimigrantské postoje.

žiaciNaše ministerstvo má asi z inšpekčnej činnosti poznatky o tom, že nie všetci koordinátori a administrátori pre EČ MS si počínajú zodpovedne a preto odporúča nedôsledné plnenie povinností týchto činovníkov zakotviť v interných predpisoch ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. Ja si osobne myslím, že celá externá časť by mala byť len čisto externou, kde by interní zamestnanci mohli akurát vyvetrať  miestnosť.

Samozrejme, veľa pozornosti sa v POP-kde venuje aj čitateľskej gramotnosti, práci s informáciami, integrácii, spolupráci s profesijnými združeniami, duálnemu vzdelávaniu.

Môžeme konštatovať, že pokyny, návrhy, doporučenia, ktoré sme tento rok získali sú v mnohom podnetné a zrozumiteľné.

Ale ešte raz opakujem, to podstatné je v nás. Neočakávam, že reforma prispeje k centralizácii, voľnosť a sloboda škôl v procese je nezvratná. Tá nám dáva hlavne zodpovednosť. Obrovskú zodpovednosť za našich „zverencov“. Mladých ľudí, ktorých je okrem iného potrebné viesť k aktivite.

Ak nejaký orgán má na škole význam, tak nech je to žiacka rada. Pozvime žiakov k aktivite na škole, na svojej postati, vo svojej rodine.

71 ročná dôchodkyňa SOŠOS je vyzretá dáma, plná skúseností a mladíckeho elánu. Zodpovedne ju  budujme a zveľaďujme.

 

  • b –

Začiatok s parádnou ľudovou hudbou

 

20._ludova_hudba_datelinkaPre našich pedagógov to bude začiatok ako sa patrí. Hneď prvý deň nástupu do práce vo štvrtok 24.8.2017 im ale i širokej verejnosti na nádvorí Čierneho orla zahrá ľudová hudba Ďatelinka.

Koncert telesa, ktoré príde s pätnástimi interpretmi – speváci, huslisti, cimbal, fujara a pod…., bude súčasťou kultúrneho leta v meste. Ľudová hudba Ďatelinka vnikla v Detve v roku 1971, má už viac ako 45 rokov. Založil ju štvorlístok muzikantov – odtiaľ názov Ďatelinka. Jej umeleckým šéfom je primáš Ondrej Molota. ondrej_molota_V súčasnosti sídli hudba v Kriváni. Zameriava sa na folklórne tradície Podpoľania. Hudba má za sebou množstvo úspechov, zahraničných ciest, CD-čiek, koncertov. Keď hovoríme, že stredoslovenský folklór je najlepší a že najlepší stredoslovenský je detviansky, tak sa budeme mať možnosť o tom presvedčiť.

Vystúpenie začína o 18:00 hod. Občerstvenie s úsmevom mladých majsteriek je pripravené!

 

Vstupné 4 eurá!

Termíny začiatku školského roka

Obrázok1

Informácia o dôležitých termínoch na začiatku školského roka 2017/2018

 

 

 

24.8.2017 –   8:00 Gremiálna porada riaditeľa (riaditeľňa)

10:30 Úvodná porada profesorov (zborovňa)

25.8.2017 – Zasadnutia predmetových komisií a ich sekcií (budova školy)

28.8.2017 – 30.8.2017 – Opravné skúšky – náhradná klasifikácia (budova školy)

31.8.2017 – 9:00 – Pedagogická rada ( učebňa č. 35)

4.9.2017 – 8:00 – Otvorenie školského roka 2017/2018  (školský dvor)

5.9.2017 – 14:30 – Úvodná porada majstrov odbornej výchovy  (Junior komplex)

6.9.2017 – 14:30 – Úvodná porada nepedagogických zamestnancov, dobrovoľníkov

(Junior komplex)

12.9.2017 – 14:30 – Úvodné stretnutia k organizácii 11. ročníka festivalu škôl krajín

V 4 FOURFEST

do 15. októbra 2017 – Úvodné zasadnutia Rady školy a Žiackej rady (po dohode

s ich predsedami)

Pozn. Ďalšie termíny budú zverejňované priebežne v dostatočnom predstihu

 

 

PaedDr. Jaroslav Bagačka

riaditeľ školy

O českú kuchyňu je mimoriadny záujem

DSC_0014Po dlhšej prestávke sa koná v našom zariadení Čierny orol obľúbený týždeň medzinárodnej kuchyne.

Tradičnú staročeskú kuchyňu nám prišiel prezentovať Bc. Jozef Zalabák – skvelý kuchár a majster OV z partnerskej školy v Poděbradoch.

Pán Zalabák popritom, že je znalcom českej kuchyne, je tiež pedagógom a má bohaté skúsenosti s čínskou kuchyňou, ktorú varil 20 rokov v poprednej čínskej reštaurácii. Skúsenosti sa u neho snúbia s dôkladnou znalosťou českých regionálnych špecialít, najmä pri príprave rôznych druhov knedlíkov. Hneď od úvodu našej akcie to rozbalil a predvádza doslova exhibíciu a prehliadku knedlíkov od žemľových cez špekové či karlovarské. Stravníci sa o jeho jedlách vyjadrujú veľmi pochvalne. Zároveň sa s nimi zoznamujú žiaci a zamestnanci tak, aby ich vedeli kedykoľvek pripraviť.

V úplnom závere Týždňa českej kuchyne s Pepom Zalabákom Vás v piatok čaká: guláš Petra Voka so špekovými knedlíkmi, selská krkovička v šoulete, Valašský bramborák či bramborové šišky s makom a perníkovým dipom.

Ak prídete do Čierneho orla, tak sa na Vás tešíme. Naozaj to stojí za to.

Relatívna spokojnosť napriek infekčnému prostrediu

riaditel   Asi sa zhodneme, že žijeme v zložitej dobe. To by mohlo znieť aj ako fráza. To, že žijeme vo vysoko infekčnom prostredí už celkom frázou nie je. Má to totiž blízko k realite. Pri charakteristike našej situácie, situácie ľudí nejako participujúcich na živote SOŠOS, nájdeme viacero nie príjemných charakteristík, reálií.

Žijeme totiž v regióne s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku, v regióne, kde je takmer nemožné nájsť si solídnu prácu.

Žijeme tiež v regióne, do ktorého neprichádzajú takmer žiadne zahraničné investície, akoby už všetci na ne aj rezignovali. Namiesto nich sem  prichádzajú rôzne balíčky pomoci s rizikom rýchleho prejedenia.

Žijeme v regióne s obrovskou mierou vysťahovalectva. Tisíce ľudí  rôznych generácií pracujú a žijú v zahraničí či aspoň na „ bájnom „ Západnom Slovensku. Stretnutia absolventov štátneho gymnázia sú medzinárodnými stretnutiami, z absolventov tu takmer nikto nezostal. Vysťahovalectvo samozrejme prináša aj rozpad rodín, či ich nenormálne fungovanie. Z tried, najmä v nadstavbách hromadne odchádzajú žiaci do cudziny. Zväčša sa späť ani nechcú vrátiť. Vychovávame pre cudzinu. Žijeme v krajine, kde sú prijímané rôzne školské koncepcie, ktoré sa buď vôbec nezrealizujú alebo sa uskutočnia v zdeformovanej podobe. Z niektorých  ide priam strach- napríklad pri posilňovaní všeobecného gymnaziálneho vzdelávania pred odborným a pod.  Neodpisujem vopred, ostáva nám veriť, že táto dlho chystaná reforma pôjde smerom k pozitívnym hodnotám.

Žijeme tiež v prostredí, kde máme zriaďovateľa u ktorého neustále snívame o jednote. Možno  nie o jednote ducha a tela, aspoň o lepšej kooperácii poslancov a úradu. Je dobré, že i v tomto prostredí sa nám dá celkom existovať, že sme vcelku podporovaní ( sú aj pozitíva).

Žijeme tiež v prostredí rozpadu stoviek rodín, tradičných hodnôt našej civilizácie. U mnohých žiakov ani nevieme s akým zákonným zástupcom môžeme komunikovať. Deti sú jednoducho rukojemníkmi rodinných drám, ktoré majú len porazených.

Žijeme v prostredí normatívneho financovania na hlavu, kde žiakovi na čele či v nose vidíme financie, ktoré na neho prídu a nechceme sa ich zbaviť. Je to 1500 či 2500 eur ročne? Tento údaj je nesmierne dôležitý, priam zásadný.

Žijeme v období, kedy doznieva boom duálneho vzdelávania a najmä v zaostalých regiónoch sa ho postupne vzdávajú. Duál je zatiaľ záležitosťou vyspelejších regiónov, aj to len v minimálnom rozsahu.

Žijeme tiež v prostredí, kde je človek človeku vlkom a je naozaj nenajedený. Mnohí (nie však my ) už dávno odzvonili dobrým medziľudským vzťahom.

Základná otázka teda znie: „Dá sa v tomto infekčnom prostredí dosiahnuť dobré výchovno-vzdelávacie výsledky? Vieme naplniť ciele?“

Odpoveď je, že len čiastočne, že sme determinovaní a deformovaní prostredím a civilizáciou.

Predsa sa však mnohé podarilo. Máme maturantov i absolventov záverečných skúšok, máme žiakov  s dobrým prospechom, ktorí nás reprezentujú na rôznych úrovniach. Máme tiež viacero zanietených a kvalitných pedagógov, niektorí na sebe skutočne pracujú. Máme úspešné stravovacie zariadenia, usporadúvame súťaže FOURFEST, stáže ERASMU, sme viditeľní a verejnosťou podporovaní. Spolupracujeme tiež so ZŠ, ich predstaviteľmi i žiakmi,  tu sú úspechy  striedavé a niekedy sa mi zdá, že sú aj školy, na ktoré platia iné motivačné prístupy.

Jednoducho, pri všetkej skromnosti, sme úspešnou školou, ktorá má svoju tvár, svojho ducha. No a samozrejme, aj množstvo nedostatkov, slabších stránok, niekedy vychádzajúcich priamo od nás. Slabiny  sú v školskej dochádzke, motivácii, aktivitách s triedami, v žiackej samospráve, niekedy v modernizácii, úcte k pedagógom.

Je toto naozaj dosť, čo pociťujeme na prelome školských rokov. Mne prichodí poďakovať všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za odvedenú prácu, pogratulovať a poďakovať žiakom (nielen úspešným). Teraz si trochu oddýchnuť, sformovať zostavu do ďalšieho boja a v septembri vyraziť do  útoku za novými úspechmi. Určite nepríde kúzelník a spoločenské infekcie sa ihneď nevyliečia.

Ale napriek tomu má naše pôsobenie svoj význam a zmysel.

Krásne prázdniny SOŠOS !

 

 

PaedDr. Jaroslav Bagačka

Prezentácia získaných vedomostí a zručností v učebných odboroch

 

DSC_0015Po maturitných skúškach v študijných odboroch a absolventských skúškach v pomaturitnom štúdiu 16. júna začali aj záverečné skúšky v učebných odboroch. A tak žiaci, ktorí úspešne ukončili posledný ročník štúdia, pred skúšobnou komisiou potvrdili svoju získanú kvalifikáciu prezentáciou svojich vedomostí a zručností v písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky.

Ako prví pred skúšobnú komisiu v dňoch 16. a 19.6.2017  predstúpili žiaci II.G triedy dvojročného učebného odboru stavebná výroba. Aj keď chlapci v tomto odbore získali len vysvedčenie o záverečnej skúške potvrdzujúce ich uplatnenie sa ako pomocný pracovník v stavebníctve, podľa slov predsedu komisie Kamila Frečku, zručnosti niektorých z nich prevýšili aj zručnosti vyučených murárov.

Súbežne začali skúšky aj v trojročnom učebnom odbore kaderník. Každá z piatich dievčat po písomnej časti 19.6. vytvorila pánsky a dámsky účes modelom podľa vyžrebovanej témy a nasledujúci deň svoje vedomosti úspešne potvrdili aj v ústnej skúške.

Od 20.6. svoje vedomosti a zručnosti na pracovisku v Čiernom orlovi predviedli aj chlapci v odbore murár a všetkým zúčastneným sa úspešne podarilo získať výučný list.

DSC_0124No a na záver žiaci gastronomických odborov. V pondelok 26.6.v reštaurácii Junior  zručnosti prezentovali a chod prevádzky zabezpečovali žiaci III.C triedy učebného odboru čašník, servírka a 27.6. to rozvoniavalo v oboch odborných učebniach  – kuchynkách v škole, keď desiati kuchári obhajovali svoje získané zručnosti prípravou trojchodového menu a ich prezentáciou pred skúšobnou komisiou. Oba odbory zavŕšili skúšky ústnou časťou.

Hoci podmienky pre účasť na záverečných skúškach v riadnom termíne nesplnili všetci žiaci končiacich ročníkov, tí ktorí  sa ich zúčastnili, boli všetci úspešní. Ostatní po splnení podmienok do 31.8. 2017 môžu svoje vedomosti a zručnosti obhájiť na záverečných skúškach v mimoriadnom termíne v septembri.

Pepa v akcii

 

obr3 Viacerí gurmáni v našom meste a okolí už dlhší čas netrpezlivo očakávajú týždeň národných jedál v našich stravovacích prevádzkach.

„ Klasikou“ je česká kuchyňa, ktorú nám od 10.-14. júla predstaví šéfkuchár a majster OV z Poděbrad Josef Zalabák.

Skúsený šéfkuchár  už dlhšie vedie žiakov v prevádzke Labenka, ale má skúsenosti z prípravy rôznych recepcií a slávností. Pripravoval jedlá pre anglickú kráľovnú, prezidenta Havla a ďalšie celebrity. Je skutočným znalcom tradičnej českej kuchyne, obzvlášť jedál z rôznymi variáciami českých knedlíkov.

obr2 Tentoraz bude hosťovať v prevádzke Čierny orol na Hlavnom námestí.

Môžeme sa tešiť napr. na:

  • Šumavskú zelnicu, Staročeský oukrop, Švejkův talíř, Zabíjačkový guľáš řezníka Krkovičky s houskovými knedlíkmi, Valašský bramborák, Trhanec s ovocným přelivem a pod. Už z uvedeného je zrejmé, že to bude naozaj zaujímavý týždeň.
  • Tak teda privítajme Pepu Zalabáka a tešme sa na jeho špeciality.

Budú to BOMBA prázdniny!

 

– b –

Presnosťou k rýchlosti

adk súťaž2Jednou zo základných počítačových zručností je schopnosť písať všetkými desiatimi prstami. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, v ktorom ľudia prichádzajú do styku s počítačmi prakticky denne, ešte stále existuje množstvo užívateľov ktorí s klávesnicou doslova bojujú. To sa nedá povedať o našich žiakov druhého ročníka hotelovej akadémie, pre ktorých naučiť sa písať všetkými desiatimi nebolo nič náročné a rozhodne im to za trochu snahy aj stálo. Ukázali to na školskom kole súťaže v odpise textu na rýchlosť s využitím 10-prstovej hmatovej metódy, ktorú sa žiaci učili na predmete Administratíva a korešpondencia. Dôraz pri písaní textu na presnosť a rýchlosť bol kladený na  hmatovú metódu  ATF – písanie všetkými desiatimi. Víťazkou sa stala Lea Šimonová, druhý skončil Tomáš Oravec a tretie miesto patrilo Zuzke Hudecovej.

 

Víťazom blahoželáme.

J.K.

ĎALŠIE JUBILEUM ZA NAMI

_DSC3132Čas je pojem, s ktorým sa človek pasuje od nepamäti. Raz ho súri, inokedy prosíka, aby zastal, veľakrát ním zbytočne mrhá, málokedy ho má dostatok. Lenže dobre vieme, že on je ku každému rovnako spravodlivý. Sedemdesiat rokov už doprial našej modrej škole a desať súťažnému podujatiu FOURFEST, ktoré organizujeme. Áno, už desať rokov si v Rimavskej Sobote konfrontujú svoje zručností mladí ľudia slovenských a zahraničných stredných škôl krajín V4.

Jubilejného ročníka FOURFEST-u, Medzinárodných majstrovstiev zručností žiakov SOŠ banskobystrického kraja, sa zúčastnil rekordný počet súťažiacich. Zavítalo ich k nám až 104 z dvadsiatich stredných škôl zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Pán riaditeľ PaedDr. Jaroslav Bagačka slávnostne otvoril jubilejný 10. ročník o trištvrte na osem. Srdečne privítal hostí z partnerských škôl, všetkých porotcov a súťažiacich. O dobrú náladu sa opäť staral moderátor Jožko Pročko.

_DSC2928Pódium estrádnej sály kultúrneho domu patrilo mladým kuchárom. Jedenásti súťažiaci mali za 45 minút vytvoriť z pravej hovädzej sviečkovice cenovo prístupný pokrm. Na čele štvorčlennej poroty bol rokmi osvedčený šéfkuchár hotela Dixon a hodnotiteľ Richard Cisár, podpredseda SZKC Banská Bystrica. Prácu kuchárov však pozorným okom sledovala aj vždy elegantná Ing. Zuzana Dúžeková, generálna tajomníčka SZKC, ktorá súťaže podobného typu navštevuje za účelom hľadania mladých talentov. Z talentovaných kuchárov a cukrárov plánujú zostaviť  juniorský tím SZKC, ktorý pôjde reprezentovať slovenskú gastronómiu na celosvetovú súťaž do Luxemburska. Jeho súčasťou bude aj naša Erika Rajtúková. Porota hodnotila kvalitatívne vlastnosti pripravených pokrmov, estetické spracovanie na tanieri, hygienu pri práci, dodržanie časového limitu, správne používanie surovín za účelom minimalizácie odpadu, použitie sezónnych surovín, či vlastnú originálnu receptúru. Pozerať sa na prácu mladých kuchárov, samotné servírovanie pokrmov mohli návštevníci  i na premietacom plátne vďaka žiakom z banskobystrickej Strednej priemyselnej školy Jozefa Muraša. Porota nakoniec udelila prvé miesto Jakubovi Pinkovi, SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica, druhé miesto Bertoldovi Balogovi, SOŠ Eger, a tretie miesto Danielovi Dbalému, SOU společného stravování Poděbrady. Špeciálne ocenenia získali: cenu poroty – Filip Suja, SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota, cenu za kreativitu – Filip Krupár, SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom a cenu predsedu BBSK – Šimon Šebest, SOŠ služieb Levice.

_DSC2678V estrádnej sále súťažili aj obchodní pracovníci. Ich úlohou bolo zabaliť fľašu a darček na krásnu tému Z rozprávky do rozprávky. Desať súťažných stolov nás vtiahlo do rozprávkových krajín šmolkov, Snehulienky, myšiaka Mickeyho, ľadového kráľovstva, mimoňov, Červenej Čiapočky a pod. Porotu pozostávajúca z tímu Tesca, na čele s Jarkou Kurilovou, najviac zaujalo balenie žiačky Moniky Porubänovej zo SOŠ Vranov nad Topľou. Druhé miesto porota pridelila našej žiačke Viktórii Boľfovej, tretie tiež dvom našim žiačkam Chanel Horváthovej a Broni Mlinárikovej. Mimoriadnu cenu za kreativitu získala Andrea Kuklová, Střední škola obchodní Kolín a cenu predsedu BBSK Adrienn Mátyás, SOŠ Kazincbarcika.

Dvojčlenné družstvá čašníkov pripravovali vo „foyer ” kultúrneho domu slávnostnú tabuľu na tému Významná rodinná udalosť. Široká téma _DSC3062ponúkla súťažiacim množstvo možností realizácie od narodeninových osláv, výročia sobáša, svadbu až po krstiny. Pozvanie do poroty druhýkrát prijal  Michal Fajin, ktorý bol zároveň i jej predsedom. Okrem celkového vzhľadu slávnostnej tabule si porota všímala správnosť zostavenia menu, správnosť zvoleného inventáru, ústnu obhajobu a celkové vystupovanie súťažiacich. Prvenstvo získali Lukáš Čabaj a Michal Komora, Hotelová akadémia Brezno, tesne za nimi skončili Natália Muránska a Adam Kíšik, SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica a bronzová priečka patrila domácim žiačkam Bianke Záhorskej a Ružene Gašparovej. Mimoriadne ocenenie udelila porota Vanesse Udvardyovej a Dominike Gábršovej, SOU služieb Levice a cenu predsedu BBSK Michaele Fabiánovej a Kristíne Majerníkovej, SOŠ Vranov nad Topľou.

_DSC3389Po skončení súťaže mladých „kuchtíkov” nastúpili na pódium súťažiaci, ktorým učarovalo barmanstvo. Bezpochybne by sme ho mohli nazvať aj umením v pohári. Veď nie je ľahké spojiť chute, vytvoriť originálny, dobre vyzerajúci drink so správnou, vkusnou dekoráciou, ktorá harmonizuje s chuťou nápoja. Úlohou barmanov bolo pripraviť štyri porcie alkoholického long drinku, na prípravu ktorého museli použiť minimálne dve alkoholické zložky, no maximálne šesť ingrediencií. Chuť a výzor nápoja hodnotila dvojčlenná chuťová komisia, ktorá bola úplne odlúčená od súťažiacich a nemala prístup na pracovisko. Techniku prípravy a dodržanie časového limitu zas technickí komisári, odborníci na slovo vzatí Ján Majoroš a Ladislav Doboš. Zvíťaziť sa v tejto kategórii podarilo Kristíne Orosiovej, SOŠ Vranov nad Topľou, druhá skončila Ivana Malá, SOU společného stravování Poděbrady, tretia Slávka Pančíková, Hotelová akadémia Brezno. Mimoriadnu cenu za sympatiu udelila porota Rudolfovi  Vaverčákovi, SOŠ Vranov nad Topľou, mimoriadnu cenu za dekoráciu a zároveň cenu predsedu BBSK si odniesla Nikoleta Helcmanová, SOŠ obchodu a služieb Rožňava.

Guľová sála kultúrneho domu sa zmenila na zrkadlovú sieň. Svoje majstrovstvo tu prezentovali budúci kaderníci     a kozmetičky/vizážistky. Porotu v tomto ročníku tvoril tím vizážistov a kaderníkov zostavených Renátou Lenčéšovou, majiteľkou vizážistického Štúdia LeRen. Pani Lenčéšová spolupracuje s reklamnými a modelingovými agentúrami, školami, časopismi, známymi fotografmi a módnymi návrhármi.

_DSC2736Kaderníci súťažili v dvoch disciplínach na tému „Keď zaznejú svadobné tóny…”.Prvá úloha súťažiacich  znela: na základe predpripraveného pánskeho klasického strihu dostratena vytvoriť pánsky účes pre ženícha v priebehu 30 minút. Podarilo sa to najlepšie Karolíne Odorovej, SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica. Na peknej druhej priečke sa umiestnila Evelin Bercsényi, SOŠ Kazincbarcika, na tretej Rebeca Ďurindová, SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen. V druhej disciplíne ukázali svoju šikovnosť, originalitu kaderníci pri vytváraní svadobného účesu. Súťažiaci museli dodržať viacero podmienok, napr. dĺžka vlasov modelky 40 – 60cm, vypnutie všetkých vlasov dohora, tvarovanie vlasov ľubovoľným spôsobom, použitie ozdoba, ktorá  nesmie presahovať viac ako 1/3 hlavy. Kaderníčky tento rok nemohli použiť sieťky na vlasy, podložky, príčesky a sprejové farby. Porotcovia sledovali čistotu práce, módnosť, oblečenie, celkový vzhľad. Rozhodnutie poroty bolo nasledovné: prvé miesto Timea Balážová, SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica, druhé Rebeca Ďurindová, SOŠ hotelových  služieb a obchodu Zvolen a tretie Bibiána Dubovická, SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom. Mimoriadna cena za kreativitu, extravaganciu a nápaditosť potešila Orsolyu Karczagi, SOŠ Kazincbarcika a cena predsedu BBSK Luciu Lakatošovú, Súkromná SOŠ Rimavská Sobota.

_DSC3244Súťažiace v odbore kozmetik/vizážista sa snažili kreatívne zvládnuť líčenie romantickej nevesty. Svadobné líčenie by malo spĺňať dve základné podmienky, a tou sú elegancia a prirodzenosť. Celková vizáž má pôsobiť sviežo s miernym prirodzeným odleskom a zvýraznením dominantných čŕt. Podľa poroty najkrajšie nalíčila nevestu Romana Petrová, SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen. Strieborná skončila domáca Stephanie Egyűdová a bronzová Dominika Faršangová, SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec. Mimoriadnu cenu za kreativitu udelila porota Silvii Gogovej, SOŠ služieb Levice a cena predsedu BBSK Bianke Matuškovej, SOŠ podnikania Banská Bystrica.

_DSC2665Mladí kávoví nadšenci súťažili v priestoroch hotela Zlatý býk. Súťažiaci mali 8 minút na prípravu pracoviska (stôl pre porotcov, svoje pracovisko na prezentáciu). V priebehu ďalších 12 minút museli pripraviť a predložiť dvom chuťovým komisárom 2 espresá, 2 kapučína, 2 voľné nápoje, ktorých povinnou ingredienciou bolo espreso a produkt od spoločnosti Monin /pyré, likér, sirup/. Garantom súťaže bol Stanislav Cibuľa. Technickí rozhodcovia si všímali techniku práce s kávovarom, mlynčekom, čistotu a hygienu na pracovisku, správne extrahovanie kávy, spôsob speňovania mlieka, dodržanie časového limitu, baristovo majstrovstvo, znalosti o káve, vzťah  k obecenstvu, rozhodcom. Chuťoví komisári hodnotili vyváženosť chutí, vizuálny dojem nápoja. Komu sa darilo najlepšie? Víťazkou sa stala Erika Kochanová, Hotelová akadémia Brezno, druhé miesto získal Rastislav Pertzian, SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen, tretie Adam Laczko, Súkromná SOŠ Rimavská Sobota. Cenu za Latte art získal náš Herman Hartwig, cenu za najlepšiu prezentáciu opäť domáci Lukáš Hedvigy. Mimoriadnu cenu udelili porotcovia Mariane Murínovej, SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen a cenu predsedu BBSK si odniesla Barbora Takácsová, SOŠ služieb Levice.

_DSC2910V Zlatom býku prebehla aj súťaž v kategórii somelier. Sme radi, že v jubilejnom ročníku prijala pozvanie do poroty Beáta Vlnková, prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky. Pani Vlnková vníma víno ako nápoj, ktorý nás inšpiruje, povznáša, jedlo s ním chutí lepšie, rozhovory s priateľmi robí otvorenejšie a veselšie, víno nás občas oslobodí od príliš ťažkej reality. Súťaž zahŕňala odborný písomný test, servis červeného vína dekantáciou a otváranie šumivého vína. Stať sa dobrým somelierom vyžaduje čas, trpezlivosť. Nie je jednoduché nájsť rozdiel medzi odrodami, vo farbe, vôni a chuti. Človek, ktorý sa rozhodne venovať somelierstvu, mu musí zasvätiť celý život. Vyžaduje si odborné vedomosti založené na vedeckých poznatkoch a sledovaní vývoja a trendov v oblasti enológie, gastronómie, potravinárstva. Praktické schopnosti someliera spočívajú zas vo výbere, odporúčaní a podávaní vína, v zostavovaní vínnej karty, výbere, nákupe a správnom skladovaní vína. Dúfame, že aj z niektorého súťažiaceho sa stane vynikajúci somelier. V súťaži zvíťazila Patrícia Bačová, Spojená škola Modrý Kameň. Ďalšie dve priečky na stupni víťazov, na naše veľké potešenie, obsadili žiačky našej školy, druhú Alžbetka Markotánová a tretiu Martinka Nociarová. Ani v tejto kategórii nechýbali špeciálne ocenenia, mimoriadna  cena za zručnosť  a profesionalitu – Július Pleva, SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom a cena predsedu BBSK – Lucia Kleinová, SOŠ služieb Levice.

 

_DSC3649Po ukončení súťažného zápolenia sa začalo slávnostné vyhlásenie výsledkov spevom Petry Kepeňovej. Ceny udeľoval riaditeľ J. Bagačka, Radek Číla – náš bývalý kolega, v súčasnosti zástupca OV na partnerskej škole v Podĕbradoch a Ivan Vozár, manažér Slovenského národnému tímu kuchárov a cukrárov. Pán Vozár poďakoval pánovi riaditeľovi a Janke Kerekešovej, vedúcej organizačného tímu za organizáciu podujatia na špičkovej úrovni. Náš FOURFEST zaradil na popredné miesto vrámci Slovenska, na čo sme veľmi hrdí. Tešíme sa na ďalšie ročníky.

 

 

ĎAKUJEME SPONZOROM

Mraziarne CHRIEN s.r.o. /Zvolen/, TAURIS, a.s. /Rimavská Sobota/, Cassovia, Casino Club /Rimavská Sobota/, Viktor Belan /Rimavská Sobota/, IK CATERING – Igor Klinčák /Rimavská Sobota/, VEOLIA Slovensko /Banská Bystrica/, GLOBUS spol. s r.o. /Zvolen/, LEON global s.r.o. /Pezinok/, HUBERT J.E., s.r.o. /Sereď/, La Lorraine, a.s.  /Kladno/, JUVAMED s.r.o. /Rimavská Sobota/, SLOVHAIR, s.r.o. /Bratislava/, Hair care Wella, BAMA s.r.o. /Zvolen/, Arpád Berky, Hnúšťa