Plán akcií a podujatí spoločenského charakteru v školskom roku 2017/2018

 

1. september 2017 – Týždeň medzinárodnej kuchyne so špičkovým kuchárom

    (v spolupráci so SZKC) (Junior komplex a Čierny orol)              

2. október 2017 – OKTÓBERFEST – Dni bavorskej kuchyne (Čierny orol)

3. 7.11.2017 – KABU 2017 (Prijímanie prvákov do cechu študentského) – budova školy

4. november – december 2017 – Týždeň slovenskej kuchyne (Eger)

                                                         Týždeň maďarskej kuchyne (R.Sobota) – Čierny orol, Junior komplex

5. 18.- 20.12.2017 – Finále a vyhodnotenie športových súťaží (telocvičňa školy)

6. 21.12.2017 – Predvianočné posedenie zamestnancov a priateľov školy (Junior komplex)

7. 2.- 4.2.2018 – Výlet zamestnancov (ČR alebo MR)

8. 2.2018 – Futbalový turnaj zamestnancov škôl (telocvičňa školy)

9. február 2018 – Školský ples (zábava, večierok) – (Junior komplex)

10. 12.2.-16.2.2018 – Týždeň českej a čínskej kuchyne s p. Zalabákom (Junior komplex a Čierny orol)

11. 3.2018 – Deň učiteľov (Junior komplex )

12. 11. 5. 2018 – Slávnostná rozlúčka maturantov (radnica )

13. 14.6. – 11. ročník podujatia FOURFEST (Dom kultúry, Hotel Zlatý býk)

 

Pozn. Priebežne budú aktualizované ďalšie podujatia (výstavy, koncerty, športové súťaže a pod. )

 

 

 

V Rimavskej Sobote, 31.7.2017                               PaedDr. Jaroslav Bagačka

                                                                                  riaditeľ školy