Termíny začiatku školského roka

Obrázok1

Informácia o dôležitých termínoch na začiatku školského roka 2017/2018

 

 

 

24.8.2017 –   8:00 Gremiálna porada riaditeľa (riaditeľňa)

10:30 Úvodná porada profesorov (zborovňa)

25.8.2017 – Zasadnutia predmetových komisií a ich sekcií (budova školy)

28.8.2017 – 30.8.2017 – Opravné skúšky – náhradná klasifikácia (budova školy)

31.8.2017 – 9:00 – Pedagogická rada ( učebňa č. 35)

4.9.2017 – 8:00 – Otvorenie školského roka 2017/2018  (školský dvor)

5.9.2017 – 14:30 – Úvodná porada majstrov odbornej výchovy  (Junior komplex)

6.9.2017 – 14:30 – Úvodná porada nepedagogických zamestnancov, dobrovoľníkov

(Junior komplex)

12.9.2017 – 14:30 – Úvodné stretnutia k organizácii 11. ročníka festivalu škôl krajín

V 4 FOURFEST

do 15. októbra 2017 – Úvodné zasadnutia Rady školy a Žiackej rady (po dohode

s ich predsedami)

Pozn. Ďalšie termíny budú zverejňované priebežne v dostatočnom predstihu

 

 

PaedDr. Jaroslav Bagačka

riaditeľ školy