Cesta do minulosti

20170920_135251    Prešli sme ňou 20.9.2017 zo školy do mestskej knižnice a ocitli sme sa v 16.storočí.

V modrom vlnenom dolománe, so šabľou Pálffiovcov (replika) nám urastený uhorský šľachtic v kožušinovej čiapke zo „zvlčeného“ psa na privítanie predviedol súdobú poklonu. Pán Patrik Kasza z Fiľakova predstavil dobové predmety zo 16.-17.stor., ktoré sám vyrába, pretože sa snaží rekonštruovať  životný štýl vtedajšej histórie. ( pozn. na Fiľakovskom hrade mávajú dobové predstavenia)

Pútavo rozprával a predvádzal historický odev, jeho skryté časti, funkciu i kuriozity.

Dozvedeli sme sa akýsi reklamný slogan: „ Čím viac farieb ( na odeve), tým väčší si Uhor.“

Študentov upozornil na brokátovú šerpu (pás), ktorej kvalita odrážala spoločenské postavenie nositeľa. Odhalili  nám aj ľanovú spodnú bielizeň- len informačne.

Potom nechal kolovať svoje výrobky z kože – krpce, kapsy, obojky a iné, čiapku i prilbu.  Ako znalec doby spomenul  gastronómiu – prípravu páva, paštéty. A prekvapil poslucháčov vyhlásením, že „ prví kovboji boli v Uhorsku, nie v Amerike.“ Lebo vtedajší hajdúsi (hajdúch j.č.) boli ozbrojení strážcovia dobytku, keďže hovädzina bola v Uhorsku v 16.-17.stor. viac obľúbená ako bravčové.

Na záver spomenul legendu o dobytí hradu Fiľakovo. Viac ako hodinu dokázal zaujať mládež, ktorá nebola „zavesená na sieti“, ale sledovala prezentáciu zanieteného fanúšika minulých čias.       (HCh)