ĎALŠIE JUBILEUM ZA NAMI

_DSC3132Čas je pojem, s ktorým sa človek pasuje od nepamäti. Raz ho súri, inokedy prosíka, aby zastal, veľakrát ním zbytočne mrhá, málokedy ho má dostatok. Lenže dobre vieme, že on je ku každému rovnako spravodlivý. Sedemdesiat rokov už doprial našej modrej škole a desať súťažnému podujatiu FOURFEST, ktoré organizujeme. Áno, už desať rokov si v Rimavskej Sobote konfrontujú svoje zručností mladí ľudia slovenských a zahraničných stredných škôl krajín V4.

Jubilejného ročníka FOURFEST-u, Medzinárodných majstrovstiev zručností žiakov SOŠ banskobystrického kraja, sa zúčastnil rekordný počet súťažiacich. Zavítalo ich k nám až 104 z dvadsiatich stredných škôl zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Pán riaditeľ PaedDr. Jaroslav Bagačka slávnostne otvoril jubilejný 10. ročník o trištvrte na osem. Srdečne privítal hostí z partnerských škôl, všetkých porotcov a súťažiacich. O dobrú náladu sa opäť staral moderátor Jožko Pročko.

_DSC2928Pódium estrádnej sály kultúrneho domu patrilo mladým kuchárom. Jedenásti súťažiaci mali za 45 minút vytvoriť z pravej hovädzej sviečkovice cenovo prístupný pokrm. Na čele štvorčlennej poroty bol rokmi osvedčený šéfkuchár hotela Dixon a hodnotiteľ Richard Cisár, podpredseda SZKC Banská Bystrica. Prácu kuchárov však pozorným okom sledovala aj vždy elegantná Ing. Zuzana Dúžeková, generálna tajomníčka SZKC, ktorá súťaže podobného typu navštevuje za účelom hľadania mladých talentov. Z talentovaných kuchárov a cukrárov plánujú zostaviť  juniorský tím SZKC, ktorý pôjde reprezentovať slovenskú gastronómiu na celosvetovú súťaž do Luxemburska. Jeho súčasťou bude aj naša Erika Rajtúková. Porota hodnotila kvalitatívne vlastnosti pripravených pokrmov, estetické spracovanie na tanieri, hygienu pri práci, dodržanie časového limitu, správne používanie surovín za účelom minimalizácie odpadu, použitie sezónnych surovín, či vlastnú originálnu receptúru. Pozerať sa na prácu mladých kuchárov, samotné servírovanie pokrmov mohli návštevníci  i na premietacom plátne vďaka žiakom z banskobystrickej Strednej priemyselnej školy Jozefa Muraša. Porota nakoniec udelila prvé miesto Jakubovi Pinkovi, SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica, druhé miesto Bertoldovi Balogovi, SOŠ Eger, a tretie miesto Danielovi Dbalému, SOU společného stravování Poděbrady. Špeciálne ocenenia získali: cenu poroty – Filip Suja, SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota, cenu za kreativitu – Filip Krupár, SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom a cenu predsedu BBSK – Šimon Šebest, SOŠ služieb Levice.

_DSC2678V estrádnej sále súťažili aj obchodní pracovníci. Ich úlohou bolo zabaliť fľašu a darček na krásnu tému Z rozprávky do rozprávky. Desať súťažných stolov nás vtiahlo do rozprávkových krajín šmolkov, Snehulienky, myšiaka Mickeyho, ľadového kráľovstva, mimoňov, Červenej Čiapočky a pod. Porotu pozostávajúca z tímu Tesca, na čele s Jarkou Kurilovou, najviac zaujalo balenie žiačky Moniky Porubänovej zo SOŠ Vranov nad Topľou. Druhé miesto porota pridelila našej žiačke Viktórii Boľfovej, tretie tiež dvom našim žiačkam Chanel Horváthovej a Broni Mlinárikovej. Mimoriadnu cenu za kreativitu získala Andrea Kuklová, Střední škola obchodní Kolín a cenu predsedu BBSK Adrienn Mátyás, SOŠ Kazincbarcika.

Dvojčlenné družstvá čašníkov pripravovali vo „foyer ” kultúrneho domu slávnostnú tabuľu na tému Významná rodinná udalosť. Široká téma _DSC3062ponúkla súťažiacim množstvo možností realizácie od narodeninových osláv, výročia sobáša, svadbu až po krstiny. Pozvanie do poroty druhýkrát prijal  Michal Fajin, ktorý bol zároveň i jej predsedom. Okrem celkového vzhľadu slávnostnej tabule si porota všímala správnosť zostavenia menu, správnosť zvoleného inventáru, ústnu obhajobu a celkové vystupovanie súťažiacich. Prvenstvo získali Lukáš Čabaj a Michal Komora, Hotelová akadémia Brezno, tesne za nimi skončili Natália Muránska a Adam Kíšik, SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica a bronzová priečka patrila domácim žiačkam Bianke Záhorskej a Ružene Gašparovej. Mimoriadne ocenenie udelila porota Vanesse Udvardyovej a Dominike Gábršovej, SOU služieb Levice a cenu predsedu BBSK Michaele Fabiánovej a Kristíne Majerníkovej, SOŠ Vranov nad Topľou.

_DSC3389Po skončení súťaže mladých „kuchtíkov” nastúpili na pódium súťažiaci, ktorým učarovalo barmanstvo. Bezpochybne by sme ho mohli nazvať aj umením v pohári. Veď nie je ľahké spojiť chute, vytvoriť originálny, dobre vyzerajúci drink so správnou, vkusnou dekoráciou, ktorá harmonizuje s chuťou nápoja. Úlohou barmanov bolo pripraviť štyri porcie alkoholického long drinku, na prípravu ktorého museli použiť minimálne dve alkoholické zložky, no maximálne šesť ingrediencií. Chuť a výzor nápoja hodnotila dvojčlenná chuťová komisia, ktorá bola úplne odlúčená od súťažiacich a nemala prístup na pracovisko. Techniku prípravy a dodržanie časového limitu zas technickí komisári, odborníci na slovo vzatí Ján Majoroš a Ladislav Doboš. Zvíťaziť sa v tejto kategórii podarilo Kristíne Orosiovej, SOŠ Vranov nad Topľou, druhá skončila Ivana Malá, SOU společného stravování Poděbrady, tretia Slávka Pančíková, Hotelová akadémia Brezno. Mimoriadnu cenu za sympatiu udelila porota Rudolfovi  Vaverčákovi, SOŠ Vranov nad Topľou, mimoriadnu cenu za dekoráciu a zároveň cenu predsedu BBSK si odniesla Nikoleta Helcmanová, SOŠ obchodu a služieb Rožňava.

Guľová sála kultúrneho domu sa zmenila na zrkadlovú sieň. Svoje majstrovstvo tu prezentovali budúci kaderníci     a kozmetičky/vizážistky. Porotu v tomto ročníku tvoril tím vizážistov a kaderníkov zostavených Renátou Lenčéšovou, majiteľkou vizážistického Štúdia LeRen. Pani Lenčéšová spolupracuje s reklamnými a modelingovými agentúrami, školami, časopismi, známymi fotografmi a módnymi návrhármi.

_DSC2736Kaderníci súťažili v dvoch disciplínach na tému „Keď zaznejú svadobné tóny…”.Prvá úloha súťažiacich  znela: na základe predpripraveného pánskeho klasického strihu dostratena vytvoriť pánsky účes pre ženícha v priebehu 30 minút. Podarilo sa to najlepšie Karolíne Odorovej, SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica. Na peknej druhej priečke sa umiestnila Evelin Bercsényi, SOŠ Kazincbarcika, na tretej Rebeca Ďurindová, SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen. V druhej disciplíne ukázali svoju šikovnosť, originalitu kaderníci pri vytváraní svadobného účesu. Súťažiaci museli dodržať viacero podmienok, napr. dĺžka vlasov modelky 40 – 60cm, vypnutie všetkých vlasov dohora, tvarovanie vlasov ľubovoľným spôsobom, použitie ozdoba, ktorá  nesmie presahovať viac ako 1/3 hlavy. Kaderníčky tento rok nemohli použiť sieťky na vlasy, podložky, príčesky a sprejové farby. Porotcovia sledovali čistotu práce, módnosť, oblečenie, celkový vzhľad. Rozhodnutie poroty bolo nasledovné: prvé miesto Timea Balážová, SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica, druhé Rebeca Ďurindová, SOŠ hotelových  služieb a obchodu Zvolen a tretie Bibiána Dubovická, SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom. Mimoriadna cena za kreativitu, extravaganciu a nápaditosť potešila Orsolyu Karczagi, SOŠ Kazincbarcika a cena predsedu BBSK Luciu Lakatošovú, Súkromná SOŠ Rimavská Sobota.

_DSC3244Súťažiace v odbore kozmetik/vizážista sa snažili kreatívne zvládnuť líčenie romantickej nevesty. Svadobné líčenie by malo spĺňať dve základné podmienky, a tou sú elegancia a prirodzenosť. Celková vizáž má pôsobiť sviežo s miernym prirodzeným odleskom a zvýraznením dominantných čŕt. Podľa poroty najkrajšie nalíčila nevestu Romana Petrová, SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen. Strieborná skončila domáca Stephanie Egyűdová a bronzová Dominika Faršangová, SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec. Mimoriadnu cenu za kreativitu udelila porota Silvii Gogovej, SOŠ služieb Levice a cena predsedu BBSK Bianke Matuškovej, SOŠ podnikania Banská Bystrica.

_DSC2665Mladí kávoví nadšenci súťažili v priestoroch hotela Zlatý býk. Súťažiaci mali 8 minút na prípravu pracoviska (stôl pre porotcov, svoje pracovisko na prezentáciu). V priebehu ďalších 12 minút museli pripraviť a predložiť dvom chuťovým komisárom 2 espresá, 2 kapučína, 2 voľné nápoje, ktorých povinnou ingredienciou bolo espreso a produkt od spoločnosti Monin /pyré, likér, sirup/. Garantom súťaže bol Stanislav Cibuľa. Technickí rozhodcovia si všímali techniku práce s kávovarom, mlynčekom, čistotu a hygienu na pracovisku, správne extrahovanie kávy, spôsob speňovania mlieka, dodržanie časového limitu, baristovo majstrovstvo, znalosti o káve, vzťah  k obecenstvu, rozhodcom. Chuťoví komisári hodnotili vyváženosť chutí, vizuálny dojem nápoja. Komu sa darilo najlepšie? Víťazkou sa stala Erika Kochanová, Hotelová akadémia Brezno, druhé miesto získal Rastislav Pertzian, SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen, tretie Adam Laczko, Súkromná SOŠ Rimavská Sobota. Cenu za Latte art získal náš Herman Hartwig, cenu za najlepšiu prezentáciu opäť domáci Lukáš Hedvigy. Mimoriadnu cenu udelili porotcovia Mariane Murínovej, SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen a cenu predsedu BBSK si odniesla Barbora Takácsová, SOŠ služieb Levice.

_DSC2910V Zlatom býku prebehla aj súťaž v kategórii somelier. Sme radi, že v jubilejnom ročníku prijala pozvanie do poroty Beáta Vlnková, prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky. Pani Vlnková vníma víno ako nápoj, ktorý nás inšpiruje, povznáša, jedlo s ním chutí lepšie, rozhovory s priateľmi robí otvorenejšie a veselšie, víno nás občas oslobodí od príliš ťažkej reality. Súťaž zahŕňala odborný písomný test, servis červeného vína dekantáciou a otváranie šumivého vína. Stať sa dobrým somelierom vyžaduje čas, trpezlivosť. Nie je jednoduché nájsť rozdiel medzi odrodami, vo farbe, vôni a chuti. Človek, ktorý sa rozhodne venovať somelierstvu, mu musí zasvätiť celý život. Vyžaduje si odborné vedomosti založené na vedeckých poznatkoch a sledovaní vývoja a trendov v oblasti enológie, gastronómie, potravinárstva. Praktické schopnosti someliera spočívajú zas vo výbere, odporúčaní a podávaní vína, v zostavovaní vínnej karty, výbere, nákupe a správnom skladovaní vína. Dúfame, že aj z niektorého súťažiaceho sa stane vynikajúci somelier. V súťaži zvíťazila Patrícia Bačová, Spojená škola Modrý Kameň. Ďalšie dve priečky na stupni víťazov, na naše veľké potešenie, obsadili žiačky našej školy, druhú Alžbetka Markotánová a tretiu Martinka Nociarová. Ani v tejto kategórii nechýbali špeciálne ocenenia, mimoriadna  cena za zručnosť  a profesionalitu – Július Pleva, SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom a cena predsedu BBSK – Lucia Kleinová, SOŠ služieb Levice.

 

_DSC3649Po ukončení súťažného zápolenia sa začalo slávnostné vyhlásenie výsledkov spevom Petry Kepeňovej. Ceny udeľoval riaditeľ J. Bagačka, Radek Číla – náš bývalý kolega, v súčasnosti zástupca OV na partnerskej škole v Podĕbradoch a Ivan Vozár, manažér Slovenského národnému tímu kuchárov a cukrárov. Pán Vozár poďakoval pánovi riaditeľovi a Janke Kerekešovej, vedúcej organizačného tímu za organizáciu podujatia na špičkovej úrovni. Náš FOURFEST zaradil na popredné miesto vrámci Slovenska, na čo sme veľmi hrdí. Tešíme sa na ďalšie ročníky.

 

 

ĎAKUJEME SPONZOROM

Mraziarne CHRIEN s.r.o. /Zvolen/, TAURIS, a.s. /Rimavská Sobota/, Cassovia, Casino Club /Rimavská Sobota/, Viktor Belan /Rimavská Sobota/, IK CATERING – Igor Klinčák /Rimavská Sobota/, VEOLIA Slovensko /Banská Bystrica/, GLOBUS spol. s r.o. /Zvolen/, LEON global s.r.o. /Pezinok/, HUBERT J.E., s.r.o. /Sereď/, La Lorraine, a.s.  /Kladno/, JUVAMED s.r.o. /Rimavská Sobota/, SLOVHAIR, s.r.o. /Bratislava/, Hair care Wella, BAMA s.r.o. /Zvolen/, Arpád Berky, Hnúšťa