Presnosťou k rýchlosti

adk súťaž2Jednou zo základných počítačových zručností je schopnosť písať všetkými desiatimi prstami. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, v ktorom ľudia prichádzajú do styku s počítačmi prakticky denne, ešte stále existuje množstvo užívateľov ktorí s klávesnicou doslova bojujú. To sa nedá povedať o našich žiakov druhého ročníka hotelovej akadémie, pre ktorých naučiť sa písať všetkými desiatimi nebolo nič náročné a rozhodne im to za trochu snahy aj stálo. Ukázali to na školskom kole súťaže v odpise textu na rýchlosť s využitím 10-prstovej hmatovej metódy, ktorú sa žiaci učili na predmete Administratíva a korešpondencia. Dôraz pri písaní textu na presnosť a rýchlosť bol kladený na  hmatovú metódu  ATF – písanie všetkými desiatimi. Víťazkou sa stala Lea Šimonová, druhý skončil Tomáš Oravec a tretie miesto patrilo Zuzke Hudecovej.

 

Víťazom blahoželáme.

J.K.