Prezentácia získaných vedomostí a zručností v učebných odboroch

 

DSC_0015Po maturitných skúškach v študijných odboroch a absolventských skúškach v pomaturitnom štúdiu 16. júna začali aj záverečné skúšky v učebných odboroch. A tak žiaci, ktorí úspešne ukončili posledný ročník štúdia, pred skúšobnou komisiou potvrdili svoju získanú kvalifikáciu prezentáciou svojich vedomostí a zručností v písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky.

Ako prví pred skúšobnú komisiu v dňoch 16. a 19.6.2017  predstúpili žiaci II.G triedy dvojročného učebného odboru stavebná výroba. Aj keď chlapci v tomto odbore získali len vysvedčenie o záverečnej skúške potvrdzujúce ich uplatnenie sa ako pomocný pracovník v stavebníctve, podľa slov predsedu komisie Kamila Frečku, zručnosti niektorých z nich prevýšili aj zručnosti vyučených murárov.

Súbežne začali skúšky aj v trojročnom učebnom odbore kaderník. Každá z piatich dievčat po písomnej časti 19.6. vytvorila pánsky a dámsky účes modelom podľa vyžrebovanej témy a nasledujúci deň svoje vedomosti úspešne potvrdili aj v ústnej skúške.

Od 20.6. svoje vedomosti a zručnosti na pracovisku v Čiernom orlovi predviedli aj chlapci v odbore murár a všetkým zúčastneným sa úspešne podarilo získať výučný list.

DSC_0124No a na záver žiaci gastronomických odborov. V pondelok 26.6.v reštaurácii Junior  zručnosti prezentovali a chod prevádzky zabezpečovali žiaci III.C triedy učebného odboru čašník, servírka a 27.6. to rozvoniavalo v oboch odborných učebniach  – kuchynkách v škole, keď desiati kuchári obhajovali svoje získané zručnosti prípravou trojchodového menu a ich prezentáciou pred skúšobnou komisiou. Oba odbory zavŕšili skúšky ústnou časťou.

Hoci podmienky pre účasť na záverečných skúškach v riadnom termíne nesplnili všetci žiaci končiacich ročníkov, tí ktorí  sa ich zúčastnili, boli všetci úspešní. Ostatní po splnení podmienok do 31.8. 2017 môžu svoje vedomosti a zručnosti obhájiť na záverečných skúškach v mimoriadnom termíne v septembri.