Koordinátori

KOORDINÁTORI JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ ČINNOSTÍ

Výchovný poradca: Mgr. Ľubica Karasová
Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných patologických javov:
Mgr. Anna Pintová
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Andrea Hričanová
Koordinátor enviromentálnej výchovy: MVDr. Zuzana Matúšová
Koordinátor výchovy k ľudským právam: Mgr. Peter Kminiak
Kronikár: Mgr. Andrea Hričanová
Koordinátor pre CO: p. Nosáľ
Pracovník poverený BOZP a PO: p. Hruška
Koordinátor pre spoluprácu so ZR: Mgr. Monika Rydzoňová
Koordinátor maturít: Ing. Štefan Bódi
Koordinátor záverečných skúšok: Ing. Katarína Bálintová
Koordinátor žiackej rady: Mgr. Miroslava Ferreira Cosme
Koordinátor pre spoluprácu s ČR: Bc. Zuzana Chamulová
Koordinátor pre spoluprácu s MR: Ing. Dušan Kmeť
Koordinátor pre spoluprácu s PR: Mgr. Róbert Galamb
Koordinátor pre spoluprácu s Ukrajinou: Mgr. Anna Galambová
Koordinátor projektov EÚ: Ing. Miroslav Slovák
Koordinátor projektov Erasmus+: Ing. Tamara Filadelfiová
Koordinátor pre Višegrádsky fond: Mgr. Miroslava Ferreira Cosme