Predmetové komisie

1. PREDMETOVÁ KOMISIA VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA

Vedúci: Mgr. Monika Rydzoňová

SEKCIA SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV
/ SJL, OBN, DEJ, ETV, PSY, NAB /

Vedúci: Mgr. Helena Chrenková
Členovia: Mgr. Chrenková, PaedDr. Bagačka, Mgr. Kminiak, Mgr. Hričanová
PaedDr. Sojka

SEKCIA CUDZÍCH JAZYKOV

Vedúci: Mgr. Monika Rydzoňová
Členovia: Mgr. Vaš, Mgr. Rydzoňová, Mgr. Pintová, Mgr. Pisárová,
Mgr. Chlpoš , Mgr. Ferreira Cosme, Bc. Chlpošová
SEKCIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV A INFORMATIKY
/ MAT, FYZ, CHE, INF, /

Vedúci: Mgr. Zuzana Prasličáková
Členovia: Mgr. Prasličáková , Mgr. Karasová, Ing. Slovák, Ing. Spodniaková

SEKCIA TELESNEJ VÝCHOVY, EKOLÓGIE A BIOLÓGIE

Vedúci: Mgr. Boris Hričan
Členovia: Mgr. Hričan, Mgr. Galamb, Mgr. Hričanová

 

2. PREDMETOVÁ KOMISIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Vedúci: Ing. Aneta Kmeťová

SEKCIA ODBORNÝCH POTRAVINÁRSKYCH PREDMETOV

Vedúci: Ing. Kmeťová
Členovia: Ing. Filadelfiová, MVDr. Matúšová, Ing. Kmeťová, Ing. Kľúčovská,
Ing. Spodniaková
SEKCIA ODBORNÝCH PREDMETOV EKONOMICKÉHO ZAMERANIA

Vedúci: Ing. Ivana Čillíková
Členovia: Ing. Urdová, Ing. Čillíková, Ing. Kerekešová,
Ing. Bálintová, Ing. Martišová, Ing. Váradyová
SEKCIA ZÁKLADNÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV
PRE ODBORY OBCHODNÝ PRACOVNÍK, KUCHÁR,
ČAŠNÍK, SPOLOČNÉ STRAVOVANIE A HOTELOVÁ AKADÉMIA

Vedúci: Bc. Chamulová
Členovia: Ing. Kmeťová, Ing. Čillíková , Ing. Urdová
Bc. Krnáčová, Bc. Chamulová, p. Melišíková, p. Bordášová
Mgr. Majlingová, Bc. Rapčanová, p. Gyuricsicsová, Mgr. Kminiak, p.Mag,

s. Antalová, MVDr. Matúšová, Ing. Spodniaková, Ing. Váradyová

SEKCIA ODBORNÝCH PREDMETOV PRE ODBORY KADERNÍK,
KOZMETIK,VLASOVÁ KOZMETIKA, MURÁR, STAVEBNÁ VÝROBA

Vedúci: Mgr. Anna Galambová
Členovia: MUDr. Bérešová, Mgr. Galambová, Bc. Kozloková,
p. Kerekešová, p. Knappová, Ing. Kľúčovská,
Mgr. Repková, Ing. Kmeť, Ing. Bódi, p. Chlpoš, p. Šimko