Rada školy

.Rada školy

pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Rimavskej Sobote

 

 

 Predseda:  Mgr. Ľubica Karasová – pedagogický pracovník

 Podpredseda : Janka Macúriková – rodič

 Členovia:     Mgr. Andrea Hričanová – pedagogický pracovník

                      Agáta Háková – nepedagogický pracovník

                      Valentína Dovalová – rodič

                      Martina Šajátová – rodič

                      Kristína Macúriková – žiak

                      Mgr. Vojtech Papp – delegovaný BBSK

                      JUDr. Jozef Šimko – delegovaný BBSK

                      Ing. Anna Orfánusová – delegovaný BBSK

                      Igor Klinčák – delegovaný BBSK

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

PLÁN ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY