Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb združuje všetkých rodičov a zákonných zástupcov našich žiakov. Cieľom RZ je napomáhať rozvoju školy, podporovať žiakov v ich školskej i mimoškolskej činnosti, vytvárať im podmienky na rozvoj svojich záujmov a talentov. RZ spolupracuje s vedením školy a s pedagogickými zamestnancami. Rieši aktuálne problémy žiakov a rodičov, zabezpečuje ochranu práv žiakov a finančne podporuje akcie organizované na pôde školy, určené pre našich žiakov.

Výkonný výbor:

Predseda:           p. Miroslava Kubaliaková

Tajomník:           p. Janka Macúriková

Pokladník:          p. Mária Fazekašová

Revízor RZ:         p. Zuzana  Hanzlovičová