Príkaz predsedu BBSK

Príkaz č. 008/2013/UVO        

k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK schválený predsedom BBSK si môžete v pdf formáte pozrieť tu

Príkaz č.  003/2014/ODDIVO 

pdf formát príkazu

príloha č. 1

príloha č. 2

príloha č. 3

príloha č. 4

Príkaz č. 001/2015/ODDVO

pdf formát príkazu

príloha č. 1

príloha č. 2

príloha č. 3

príloha č. 4

Príkaz č. 002/2015/ODDVO

príloha č. 1

príloha č. 2

príloha č. 3

príloha č. 4

Príkaz č. 004/2015ODDVO

príloha č. 1

príloha č. 2

príloha č. 3

príloha č. 4

príloha č. 5

Príkaz č. 005/2015ODDVO

príloha č. 1

príloha č. 2

príloha č. 3

príloha č. 4

príloha č. 5

Príkaz č. 001/2016ODDVO

Príkaz č. 003/2016/ODDVO

príloha č. 1

príloha č. 2

príloha č. 3

príloha č. 4

príloha č. 6

Príkaz č. 002/2017/ODDIVO

príloha č. 1

príloha č.2

príloha č. 3

príloha č. 4

príloha č. 5

príloha č. 6