Súhrnná správa VO

Súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za prvý štvrťrok 2013 si môžete v pdf formáte pozrieť tu

Súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za tretí štvrťrok 2013 si môžete v pdf formáte pozrieť tu

Súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za prvý štvrťrok 2014 si môžete v pdf formáte pozrieť tu

Súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za prvý štvrťrok 2015 si môžete pozrieť tu

Súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000  € za druhý štvrťrok 2015 si môžete pozrieť tu

Súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000  € za tretí štvrťrok 2015 si môžete pozrieť tu

Súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €  za štvrtý štvrťrok 2015 si môžete pozrieť tu

Súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €  za prvý štvrťrok 2016 si môžete pozrieť tu

Súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €  za druhý štvrťrok 2016 si môžete pozrieť tu

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách § 111 ods.2 a zákazkách s nízkou hodnotou § 117 ods.2 zákona o VO za tretí štvrťrok 2016 – pozrieť tu

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách § 111 ods.2 a zákazkách s nízkou hodnotou § 117 ods.2 zákona o VO za štvrtý štvrťrok 2016 – pozrieť tu

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách § 111 ods.2 a zákazkách s nízkou hodnotou § 117 ods.2 zákona o VO za prvý štvrťrok 2017 – pozrieť tu

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách § 111 ods.2 a zákazkách s nízkou hodnotou § 117 ods.2 zákona o VO za druhý štvrťrok 2017 – pozrieť tu

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách § 111 ods.2 a zákazkách s nízkou hodnotou § 117 ods.2 zákona o VO za tretí štvrťrok 2017 – pozrieť tu