Verejné súťaže

 SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote, ktoré si  môžete pozrieť tu.

OVS 1, OVS 2, OVS 3, OVS 4 – 15. november 2017

OVS 16 – 30.50.2016

Oznámenie 1_2014  –  cenová ponuka

Oznámenie 2_2014  –  cenová ponuka

Oznámenie 3_2014  –  cenová ponuka

Oznámenie 4_2014  – cenová ponuka

Výzva na predloženie ponúk  –  zadanie zákazky

Prieskum trhu

 Oznámenie 5cenová ponuka

OVS 1

OVS 2

Oznámenie 6 – cenová ponuka – záznam z prieskumu trhu

Oznámenie 7 cenová ponuka – záznam z prieskumu trhu

OVS 3

Informácia o zadaní zakázky  –  záznam z prieskumu trhu

OVS4

OVS5, OVS6

Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu 28.11.2014

Záznam z prieskumu trhu 28.11.2014

Záznam z prieskumu trhu 1.12.2014

Záznam z prieskumu trhu 2.12.2014

Záznam z prieskumu trhu 4.12.2014

Záznam z prieskumu trhu 5.12.2014

OVS7

Záznam z prieskumu trhu 18.2.2015

OVS8, OVS9

Záznam z prieskumu trhu 14.5.2015

Záznam z prieskumu trhu 14.5.2015

Záznam z prieskumu trhu 14.5.2015

Záznam z prieskumu trhu 14.5.2015

Záznam z prieskumu trhu 14.5.2015

OVS10

OVS11

OVS12, OVS13

OVS 14 – 22.2.2016

OVS 15 – 2.5.2016

OVS 17a, OVS17b, OVS17c – 24.10.2016

OVS 18– 23.11.2016

Záznam z prieskumu trhu 26.1.2016

Záznam z prieskumu trhu 23.2.2016

Záznam z prieskumu trhu 11.7.2016

Záznam z prieskumu trhu 28.10.2016

Záznam z prieskumu trhu 11.11.2016

Záznam z prieskumu trhu 23.1.2017

OVS ČO 17– 22.2.2017

OVS Junior 17 – 3.5.2017

OVS ČO 18 – 31.5.2017

OVS ČO 19 – 28.6.2017

Záznam z prieskumu trhu 19.5.2017