Zmluvy, faktúry, objednávky

Vsetky zmluvy, faktúry a objednávky Strednej odbornej školy obchodu a služieb Rimavská Sobota sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr BBSK