Prijímacie konanie

Kompletné kritériá pre prijímacie konanie v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1 v Rimavskej Sobote na školský rok 2017/2018 aj s prílohami pre študijné a učebné odbory  si môžete vo formáte pdf stiahnuť tu.