Zamestnanci

Vedenie školy

PaedDr.  Jaroslav Bagačka  – riaditeľ školy     riaditel@sosos.sk
Ing. Štefan Bódi - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie     stefan.bodi@sosos.sk
Ing. Tamara Filadelfiová - zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie     tamara.filadelfiova@sosos.sk
Ing. Ján Talán – vedúci prevádzkovo –technického úseku     jan.talan@sosos.sk
Ing. Tatiana Majtánová – vedúca ekonomického úseku     ekonomka@sosos.sk

Učitelia školy

 1. Mgr. Anna Bartová - chémia     anna.bartova@sosos.sk
 2. Mgr. Mária Beňušová - nemecký jazyk     maria.benusova@sosos.sk
 3. MUDr. Janka Bérešová - odborné predmety
 4. Ing. Ivana Čillíková - ekonomické predmety     ivana.cillikova@sosos.sk
 5. Mgr. Róbert Galamb - telesná výchova     robert.galamb@sosos.sk
 6. Mgr. Anna Galambová - odborné predmety     anna.galambova@sosos.sk
 7. Mgr. Helena Hájeková – čašník     helena.hajekova@sosos.sk
 8. Mgr. Boris Hričan - telesná výchova     boris.hrican@sosos.sk
 9. Mgr. Andrea Hričanová - slovenský jazyk     andrea.hricanova@sosos.sk
 10. Mgr. Viktor Chlpoš - nemecký jazyk     viktor.chlpos@sosos.sk
 11. Mgr. Helena Chrenková - slovenský jazyk     helena.chrenkova@sosos.sk
 12. Mgr. Ľubica Karasová – matematika     lubica.karasova@sosos.sk
 13. Ing. Dušan Kmeť – odborné predmety stavebné
 14. Ing. Aneta Kmeťová - odborné predmety potravinárske     aneta.kmetova@sosos.sk
 15. Mgr. Peter Kminiak - etická výchova     peter.kminiak@sosos.sk
 16. Ing. Elena Kľúčovská - chémia     elena.klucovska@sosos.sk
 17. Ing. Martina Kuzmová – ekonomické predmety     martina.kuzmova@sosos.sk
 18. Mgr. Miroslava Maďarová – anglický jazyk     miroslava.madarova@sosos.sk
 19. Mgr. Žaneta Martinská – slovenský jazyk, nemecký jazyk     zaneta.martinska@sosos.sk
 20. MVDr. Zuzana Matúšová - odborné predmety potravinárske     zuzana.matusova@sosos.sk
 21. Mgr. Martina Nociarová - anglický jazyk     martina.nociarova@sosos.sk
 22. Mgr. Zuzana Prasličáková - matematika
 23. Mgr. Monika Rydzoňová - nemecký jazyk, dejepis     monika.rydzonova@sosos.sk
 24. Ing. Miroslav Slovák – informatika     miroslav.slovak@sosos.sk
 25. PaedDr. Július Sojka – etická výchova
 26. Ing. Janka Spodniaková - odborné potravinárske predmety     janka.spodniakova@sosos.sk
 27. Ing. Viera Urdová - ekonomické predmety     viera.urdova@sosos.sk
 28. Ing. Ľubica Vadňalová - anglický jazyk, ekonomické predmety     lubica.vadnalova@sosos.sk
 29. Ing. Ladislav Várady - stavebné predmety
 30. Mgr. Viliam Vaš - anglický jazyk     viliam.vas@sosos.sk

 

 

Majstri odbornej výchovy

 1. Viktória Bordášová – čašník viktoria.bordasova@sosos.sk
 2. Alžbeta Gyuricsicsová – kuchárka  alzbeta.gyuricsicsova@sosos.sk
 3. Bc. Zuzana Chamulová – obchodný pracovník, kuchár     zuzana.chamulova@sosos.sk
 4. Jozef Chlpoš – murár  jozef.chlpos@sosos.sk
 5. Mgr. Renata Jakabová -obchodný pracovník     renata.jakabova@sosos.sk
 6. Judita Kerekešová – kaderník     judita.kerekesova@sosos.sk
 7. Elena Knapová - kozmetik     elena.knappova@sosos.sk
 8. Bc. Iveta Kozloková – kaderník     iveta.kozlokova@sosos.sk
 9. Bc. Jolana Krnáčová – čašník     jolana.krnacova@sosos.sk
 10. Edita Matuszczyková – kaderník     edita.matuszczykova@sosos.sk
 11. Judita Melišíková – kuchár     judita.melisikova@sosos.sk
 12. Petra Rapčanová – čašník  petra.rapcanova@sosos.sk
 13. Mgr. Tatiana Repková – kozmetik     tatiana.repkova@sosos.sk
 14. Štefan Šimko - murár     stefan.simko@sosos.sk

 

 

Zamestnanci Útvaru technicko – ekonomických činností

 1. Ing. Tatiana Majtánová – vedúca ekonomického úseku     ekonomka@sosos.sk
 2. Ing. Ján Talán – vedúci prevádzkovo-technického úseku    jan.talan@sosos.sk
 3. Mária Adamovičová – zástupkyňa vedúcej Junior Komplexu     maria.adamovicova@sosos.sk
 4. Alica Balogová - kuchárka     alica.balogova@sosos.sk
 5. Milica Bagačková - vedúca výdaja stravy     milica.bagackova@sosos.sk
 6. Jaroslav Beňo - programátor výpočtovej techniky a hospodár     jaroslav.beno@sosos.sk
 7. Rudolf Bodnár – údržbár     rudolf.bodnar@sosos.sk
 8. Eva Borošová - upratovačka     eva.borosova@sosos.sk
 9. Jana Boháčiková – kuchárka     jana.bohacikova@sosos.sk
 10. Iveta Debnárová - čašníčka     iveta.debnarova@sosos.sk
 11. Zuzana Barta Fazekašová - upratovačka
 12. Iveta Fridrichová – čašníčka   iveta.fridrichova@sosos.sk
 13. Mária Gregorcová - zástupkyňa vedúcej Čierny Orol     maria.gregorcova@sosos.sk
 14. Agáta Háková - asistentka riaditeľa     agata.hakova@sosos.sk
 15. Ildikó Háziková – kuchárka  ildiko.hazikova@sosos.sk
 16. Eva Keresztesová - upratovačka     eva.keresztesova@sosos.sk
 17. Hildegarda Kuzmová - mzdová účtovníčka     hildegarda.kuzmova@sosos.sk
 18. Alžbeta Liptáková -  upratovačka – školníčka     alzbeta.liptakova@sosos.sk
 19. Irena Mareková - upratovačka     irena.marekova@sosos.sk
 20. Ján Moravčík -  kuchár     jan.moravcik@sosos.sk
 21. Jarmila Nagyová - vedúca Čierny Orol     jarmila.nagyova@sosos.sk
 22. Klára Poprocká - vedúca Junior Komplexu     klara.poprocka@sosos.sk
 23. Jana Polcková - všeobecná účtovníčka     jana.polckova@sosos.sk
 24. Jaroslav Švagerko - kuchár     jaroslav.svagerko@sosos.sk
 25. Alžbeta Uhrinová - upratovačka     alzbeta.uhrinova@sosos.sk
 26. Dušan Vajda – údržbár   dusan.vajda@sosos.sk
 27. Jaroslav Vargic - technik školy     jaroslav.vargic@sosos.sk