Zamestnanci

Vedenie školy

PaedDr.  Jaroslav Bagačka  – riaditeľ školy     riaditel@sosos.sk
Ing. Štefan Bódi – zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie     stefan.bodi@sosos.sk
Ing. Tamara Filadelfiová – zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie     tamara.filadelfiova@sosos.sk
Ing. Tatiana Majtánová – vedúca ekonomického úseku     ekonomka@sosos.sk
Ing. Martina Kuzmová–vedúca prevádzkovo–technického úseku  martina.kuzmova@sosos.sk

Učitelia školy

 1. Ing. Katarína Bálintová – ekonomické predmety   katarina.balintova@sosos.sk
 2. Mgr. Mária Ujpál Beňušová – nemecký jazyk     maria.benusova@sosos.sk
 3. MUDr. Janka Bérešová – odborné predmety
 4. Ing. Ivana Čillíková – ekonomické predmety     ivana.cillikova@sosos.sk
 5. Mgr. Róbert Galamb – telesná výchova     robert.galamb@sosos.sk
 6. Mgr. Anna Galambová – odborné predmety     anna.galambova@sosos.sk
 7. Mgr. Boris Hričan – telesná výchova     boris.hrican@sosos.sk
 8. Mgr. Andrea Hričanová – slovenský jazyk     andrea.hricanova@sosos.sk
 9. Mgr. Viktor Chlpoš – nemecký jazyk     viktor.chlpos@sosos.sk
 10. Mgr. Helena Chrenková – slovenský jazyk     helena.chrenkova@sosos.sk
 11. Mgr. Ľubica Karasová – matematika     lubica.karasova@sosos.sk
 12. Ing. Jana Kerekešová – ekonomické predmety  jana.kerekesova@sosos.sk
 13. Ing. Dušan Kmeť – odborné predmety stavebné
 14. Ing. Aneta Kmeťová – odborné predmety potravinárske     aneta.kmetova@sosos.sk
 15. Mgr. Peter Kminiak – etická výchova     peter.kminiak@sosos.sk
 16. Ing. Elena Kľúčovská – chémia     elena.klucovska@sosos.sk
 17. Mgr. Miroslava Ferreira Cosme – anglický jazyk     miroslava.madarova@sosos.sk
 18. Mgr. Jana Majlingová – stolovanie – jana.majlingova@sosos.sk
 19. MVDr. Zuzana Matúšová – odborné predmety potravinárske     zuzana.matusova@sosos.sk
 20. Mgr. Anna Pintová – nemecký jazyk, anglický jazyk     anna.pintova@sosos.sk
 21. Mgr. Zuzana Prasličáková – matematika   zuzana.praslicakova@sosos.sk
 22. Mgr. Monika Rydzoňová – nemecký jazyk, dejepis     monika.rydzonova@sosos.sk
 23. Ing. Miroslav Slovák – informatika     miroslav.slovak@sosos.sk
 24. PaedDr. Július Sojka – etická výchova
 25. Ing. Janka Spodniaková – odborné potravinárske predmety     janka.spodniakova@sosos.sk
 26. Ing. Viera Urdová – ekonomické predmety     viera.urdova@sosos.sk
 27. Ing. Ladislav Várady – stavebné predmety
 28. Mgr. Viliam Vaš – anglický jazyk     viliam.vas@sosos.sk

 

ped

 

Majstri odbornej výchovy

 1. Michaela Antalová – čašník michaela.antalova@sosos.sk
 2. Alžbeta Gyuricsicsová – kuchárka  alzbeta.gyuricsicsova@sosos.sk
 3. Bc. Zuzana Chamulová – obchodný pracovník, kuchár     zuzana.chamulova@sosos.sk
 4. Jozef Chlpoš – murár  jozef.chlpos@sosos.sk
 5. Mgr. Renáta Motyčiaková -obchodný pracovník     renata.jakabova@sosos.sk
 6. Judita Kerekešová – kaderník     judita.kerekesova@sosos.sk
 7. Elena Knapová – kozmetik     elena.knappova@sosos.sk
 8. Bc. Iveta Kozloková – kaderník     iveta.kozlokova@sosos.sk
 9. Bc. Jolana Krnáčová – čašník     jolana.krnacova@sosos.sk
 10. Jozef Mag – kuchár    jozef.mag@sosos.sk
 11. Judita Melišíková – kuchár     judita.melisikova@sosos.sk
 12. Katarína Račáková – čašník katarina.racakova@sosos.sk
 13. Bc. Petra Rapčanová – čašník  petra.rapcanova@sosos.sk
 14. Mgr. Tatiana Repková – kozmetik     tatiana.repkova@sosos.sk
 15. Štefan Šimko – murár     stefan.simko@sosos.sk

 

 

maj

Zamestnanci Útvaru technicko – ekonomických činností

 1. Ing. Tatiana Majtánová – vedúca ekonomického úseku     ekonomka@sosos.sk
 2. Ing. Martina Kuzmová – vedúca prevádzkovo–technického úseku  martina.kuzmova@sosos.sk
 3. Mária Adamovičová – zástupkyňa vedúcej Junior Komplexu     maria.adamovicova@sosos.sk
 4. Ferdinand Balogh – čašník  ferdinand.balogh@sosos.sk
 5. Milica Bagačková – vedúca výdaja stravy     milica.bagackova@sosos.sk
 6. Jaroslav Beňo – programátor výpočtovej techniky a hospodár     jaroslav.beno@sosos.sk
 7. Rudolf Bodnár – údržbár     rudolf.bodnar@sosos.sk
 8. Eva Borošová – upratovačka     eva.borosova@sosos.sk
 9. Iveta Debnárová – čašníčka     iveta.debnarova@sosos.sk
 10. Zuzana Barta Fazekašová – upratovačka
 11. Mária Gregorcová – zástupkyňa vedúcej Čierny Orol     maria.gregorcova@sosos.sk
 12. Agáta Háková – asistentka riaditeľa     agata.hakova@sosos.sk
 13. Ildikó Háziková – kuchárka  ildiko.hazikova@sosos.sk
 14. Eva Keresztesová – upratovačka     eva.keresztesova@sosos.sk
 15. Alžbeta Liptáková –  upratovačka – školníčka     alzbeta.liptakova@sosos.sk
 16. Mária Lisičanová – mzdová účtovníčka – maria.lisicanova@sosos.sk
 17. Irena Mareková – upratovačka     irena.marekova@sosos.sk
 18. Martin Martinček – kuchár martin.martincek@sosos.sk
 19. Ján Moravčík –  kuchár     jan.moravcik@sosos.sk
 20. Jarmila Nagyová – vedúca Čierny Orol     jarmila.nagyova@sosos.sk
 21. Renáta Nociarová – kuchárka   renata.nociarova@sosos.sk
 22. Mgr. Diana Pavlíková – servírka Átrium    diana.pavlikova@sosos.sk
 23. Klára Poprocká – vedúca Junior Komplexu     klara.poprocka@sosos.sk
 24. Jana Polcková – všeobecná účtovníčka     jana.polckova@sosos.sk
 25. Jaroslav Švagerko – kuchár     jaroslav.svagerko@sosos.sk
 26. Alžbeta Uhrinová – upratovačka     alzbeta.uhrinova@sosos.sk
 27. Jaroslav Vargic – technik školy     jaroslav.vargic@sosos.sk

 

thp