Žiaci

V školskom roku 2016/2017 študuje na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Rimavskej Sobote

505 žiakov

v 21 triedach

 odbory štúdia:

 1. čašník, servírka
 2. hotelová akadémia
 3. kaderník
 4. kozmetik
 5. kuchár
 6. murár
 7. obchodný pracovník
 8. potravinárstvo – hygiena potravín
 9. spoločné stravovanie
 10. stavebná výroba
 11. podnikanie v remeslách a službách
 12. vlasová kozmetika

 

Aktuálny školský poriadok