Aktivity žiakov

Gurmánske delikatesy

Gurmánske delikatesy III.H triedy si zdokumentované v pdf. formáte môžete pozrieť  v súbore.

 Projekt: vegetariánske menu

Akčný týždeň

Vegetariánske menu – sk.č. 1,č.2

V dňoch 24. – 25.septembera 2013 sa v odbornej učebni TPP pripravovali pokrmy, ktoré boli súčasťou Vegetariánskeho menu

Ponúkali ho žiaci II.H triedy Hotelová akadémia SOŠ OaS, Športová 1, Rimavská Sobota

Cieľom projektu bolo:

1.Pripraviť pokrmy

2.Pokrmy nechať posúdiť a degustovať 3 členným tímom z odborných učiteľov: Bc.Radoslav Číla, Mgr. Helena Hájeková a Ing.Aneta Kmeťová

3.Víťazné vegetariánske menu vizuálne prezentovať a zakomponovať do menu v rámci “ Deň vegetariánskej výživy” v mesiacoch október, november v prevádzkach praktického vyučovania Čierny Orol a Junior Komplex

Žiaci pracovali v tomto zložení :

Skupina č.1

1.člen

2.člen

3.člen

1.

Bánová Nikoleta

Štefan Máč

2.

Fazekašová Nikoleta

Gembická Barbora

Slopovská Alena

3.

Asztalošová Katarína

Plavuchová Miroslava

Spodniaková Marianna

4.

Smutniak Marian

Skrutek Patrik

5.

Kosenková Viktória

Skočovská Veronika

Pospíšilová Alexa

Sk.č.2 Zloženie tímu pre prípravu pokrmu :

Skupina č.2

1.člen

2.člen

3.člen

1.

Molnárová Monika

Elenka Brijaková

Bianka Hanková

2.

Frederika Kocúrová

Silvia Szabová

3.

Tímea Bodnárová

Sabina Babušáková

Víťazné menu :

Skupina č.1

1.člen

2.člen

3.člen

1.

Bánová Nikoleta

Štefan Máč

Tekvicová polievka s kokosovým mliekom

Sójové mäso na zelenine ochutené medom

Panna Cotta s hruškovou ovocnou omáčkou

2.

Fazekašová Nikoleta

Gembická Barbora

Slopovská Alenka

Hrášková krémová polievka

Cestoviny s duseným špenátom a ricottou

Tvarohovo- banánové striešky

Blahoželáme!

obrazová príloha

 Predvianočný duel dvoch kuchárov

Blokové vyučovanie v I.H triede

Predmet: Technológia prípravy pokrmov

  • Súťažný blok č. 1: Triedne kolo – test č. 1                       4.12.2012, učebňa č. 56
  • Súťažný blok č. 2: Duel – Qclik – test č. 2                          10.12.2012, uč.č. 56, II.M trieda
  • Súťažný blok č. 3: Akcia – príprava pokrmov               20.12.2012 , učebňa TPP

 

Pedagogický dozor: Ing. Kmeťová

Bc.Číla

 

Meno a priezvisko

Vyhodnotenie súťažných blokov/počet bodov

 

Súťažný blok č.1

– body

Súťažný blok č.2 – body

Súťažný blok č.3 – body

Poradie

 

 

História

gastronómie

Vegetariánske menu

Medzinárodná kuchyňa

Body spolu

 

Nikoleta Bánová

24

14

130

50

194

20

238

Štefan Máč

23

9

140

60

209

20

252

JESEŇ V KUCHYNI – prezentácia šikovnosti žiakov 1. ročnika hotelovej akadémie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODBORNÁ EXKURZIA VO VEĽKOOBCHODE METRO  ZVOLEN  A OBCHODNOM DOME EURÓPA   19.10.12

Podľa plánu exkurzií MOV  p. Chamulová zorganizovala pre odbory  obchodný pracovník, kuchár, čašník, spoločné stravovanie a hotelová akadémia odbornú  exkurziu autobusom  do veľkoskladu a veľkoobchodu METRO vo Zvolene . VO Metro je partnerom našej školy v dodávke potravinárskych surovín, má aj kompletný sortiment  technológií a vybavenia pre profesionálov v gastronómi. Exkurzie sa zúčastnilo 30  žiakov s pedagogickým dozorom p. Bc. Z. Chamulovou, Ing.I. Čillíkovou a Ing. E. Šimkovou.
V Metre nás sprevádzal pán Daxner, ktorý trpezlivo prechádzal s nami priestormi  veľkoskladu, vysvetľoval žiakom históriu, systém práce veľkoobchodu, zásobovanie, expedíciu  tovaru, odpovedal na otázky žiakov, niektorý tovar   aj predviedol. Videli sme nie bežné suroviny, ako napr. zmrazené žraločie steaky,  klokanie stehno. Zaujímavé bolo aj vojsť do mraziacej sekcie a chvíľu pobudnúť medzi regálmi s tovarom pripraveným na expedíciu pri teplote do mínus 240C.
Odborná exkurzia pokračovala  návštevou obchodného centra Európa v Banskej Bystrici. Tu mali žiaci možnosť nahliadnuť do systému organizácie a  marketingu obchodu a služieb vo veľkom obchodnom centre, porovnávať tovarový sortiment, maloobchodné ceny potravín v porovnaní s cenami z VO Metro,  reklamu a služby obchodu.
Exkurziu hodnotíme ako vydarenú, žiaci boli disciplinovaní, deň splnil naše očakávania.
SIM

 

Exkurzia I.M, I.T,

V čase maturitných skúšok si triedy I.T, I.M, pomaturitného štúdia hygiena potravín, prehĺbili svoje teoretické vedomosti o postrehy z praxe.
Dňa 23.5.2012 sme navštívili Tauris a.s. Rimavská Sobota. V závode sme sa oboznámili s výrobou jednotlivých druhov mäsových výrobkov, ako aj  s prácou  na rozrábkarni bravčových polovíc. Zaujal nás pobyt v mraziarni s teplotou – 30 °C a práca v laboratóriu.
Vo štvrtok 24.5.2012 nás p. Albert sprevádzal po čističke odpadových vôd v Rimavskej Sobote. Mali sme možnosť pozorovať jednotlivé spôsoby čistenia odpadovej vody a spôsob odberu vzoriek na laboratórny rozbor.

Exkurzia do tokajskej oblasti

V dňoch 3 až 4.5. 2012 sme sa triedy I.T a I.M z odboru hygiena potravín zúčastnili odbornej exkurzie do tokajskej oblasti. Prvou zastávkou bola Deva Trebišov. Návšteva bola veľmi príjemná a náučná, začo vďačíme pani MVDr. Hatrákovej, ktorá nám porozprávala množstvo zaujímavých informácií o výrobe čokolády a želé cukroviniek.
Vo Viničkách nás p. Bodnár sprevádzal prezentáciou deviatich druhov tokajských vín. Popri opise výroby vína a charakteristike tokajských druhov viniča nás naučil, ako sa má víno vlastne „piť“. Ochutnávka prebiehala na vinárskej škole v pivničných priestoroch, kde bolo približne  10 °C a množstvo drevených sudov a chodieb. Po ochutnávke každý z nás vyhladol, tak sme si spravili opekačku až do neskorých hodín.
Na druhý deň, plní energie, sme sa vrátili  do Košíc, kde sme navštívili výstavu vynálezov Leonarda da Vinciho v technickom múzeu. Bol to pre nás veľký zážitok a  utvrdil nás v tom, aký bol Leonard da Vinci neskutočne vynaliezavý a inteligentný. Nakoniec sme sa ešte pokochali krásami Košického námestia.
Exkurzia nás obohatila o mnoho zaujímavých postrehov a skúseností a stmelil sa aj kolektív tried.
Na záver by sme sa chceli poďakovať pani profesorke Ing. Elene Kľúčovskej za zorganizovanie krásnej exkurzie.
študenti I.T a I.M triedy

Rozlúčka s maturantmi

Dňa 11.mája 2012 sme sa rozlúčili so žiakmi končiacich ročníkov: IV.A, IV.N, II.S. Za žiakov sa prihovorili Gabriela Lobová (II.H) a Klaudia Kováčová (IV.N). Po príhovore zástupcu školy Ing. Bódiho boli odmenení najlepší študenti v oblasti športu ( ocenenia odovzdali Mgr. Galamb a Mgr. Hričan). Za RZ sa prítomným prihovoril a ocenenia odovzdal p. Beňo. Na záver sa maturanti odfotili s triednymi učiteľkami.

Tak veľa šťastia pri skúškach dospelosti!

 

Exkurzia – Vinky

Dňa 13.3.2012 sa I.M a I.T triedy pomaturitného štúdia na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Rimavskej Sobote s pedagogickým dozorom MVDr. Matúšovou a Ing. Kmeťovou zúčastnili prehliadky prevádzky Vinky s.r.o. zaoberajúcou sa   výrobou a distribúciou mrazených cestovín plnených tvarohom, lekvárom, makom, orechmi a zemiakovo – bryndzovou plnkou.
Uvítala nás p. majiteľka  Ing. Hegedúšová,  ktorá nás previedla priestorom prevádzky Vinky, kde sa venuje spolu so  4 zamestnancami výrobe spomínaných  mrazených polotovarov – pirohov, ktoré si môžeme zakúpiť na pultoch predajní  Jednoty v Rimavskej Sobote. Ponúkajú malospotrebiteľské balenia s hmotnosťou 450 g
Na výrobu polotovarov používajú sušenú vaječnú zmes, múku, vodu, kurkumu, soľ. Prevádzka pozostáva z kontinuálnej výroby  polotovarov, mraziarenských  boxov a  na uzatváranie používajú systém zvaru umelohmotných obalov.
Ochutnajte slovenský výrobok, študenti I.M a I.T triedy

VIANOČNÝ TURNAJ   –   BARDEJOV
22. 12. 2011

Stalo sa už tradíciou, že tesne pred sviatkami pokoja, radosti a šťastia, pred odchodom žiakov našej školy na vytúžené vianočné prázdniny, sa stretneme v ŠH Mier Bardejov a ukončíme starý rok vianočným futbalovým turnajom.

Cieľom turnaja je podporovať športové aktivity mladých, ukázať, že stráviť čas je možné aktívne aj bez alkoholu a drog a dokázať, že mladí ľudia sa vedia spoločensky a športovo zabaviť. Účastníci  – hráči  turnaja ukázali zmysel pre fair play hru  :    boli to naši chlapci z Rimavskej Soboty – SOŠ obchodu a služieb, z Popradu – Súkromná SSOŠ a z Poľska – Zespol Szkól Samochodowych  Nowy Sacz.

Súťažili štyri družstvá systémom každý s každým.

Výsledky zápasu:

Bardejov – Nowy Sacz                    1:2
Poprad – Rimavská Sobota          4:0
Bardejov – Poprad                           0:3
Rimavská Sobota – Nowy Sacz    0:3
Rimavská Sobota – Bardejov       1:0
Poprad – Nowy Sacz                      1:4

Celkové umiestnenie:

1.miesto   Nowy Sacz
2.miesto   SSOŠ Poprad
3.miesto   SOŠ Rimavská Sobota
4.miesto   SSOŠ Bardejov

Naši chlapci tento turnaj vlani vyhrali, ale aj tento rok neurobili našej škole hanbu. Veď len Mišo Michálek na poste brankára plní kritériá aktívneho futbalistu, ostatní sa futbalu venujú len formou záľuby . O to im patrí väčší obdiv a poďakovanie .

 

ZOBER LOPTU – NIE CIGARETY A DROGY !
Každoročná tradičná akcia školy aj tento rok mala svoje vyvrcholenie na konci roka v posledný deň školy dňa 22. decembra 2011. Futsal chlapcov na škole je obľúbený,  čoho dôkazom boli aj posledné zápasy turnaja , ktorý sa hral dlhodobo už od 3. novembra 2011 .  Začal v  dvoch skupinách  a  záverečné zápasy sme  videli v spomínaný posledný deň. Za známej zvučky ,, Zelená je tráva …´´ nastúpili štyri finálové mužstvá ráno na palubovku pekne v rovnakých dresoch a po posledných tónoch štátnej hymny sa pustili do seba bez ľútosti . Bolo čo obdivovať , či už jednotlivé výkony hráčov, alebo obdivuhodné schopnosti brankárov . Záverčná dekorácia na poludnie bola pre mnohých možno nečakaná, ale tento rok boli viac ocenení aj jednotlivci .

Najlepším hráčom turnaj sa stal Marek Hradovský z mužstva Ligy Výnimočných. Najlepší strelec so 17 strelenými gólmi bol Viktor Nguyen z Hotelovky. Najlepším brankárom bol Michal Michálek z mužstva Ligy Výnimočných. Oživením bol poprvýkrát zápas dievčat, čo malo zanechalo príjemný zážitok.

K O N E Č N É   P O R A D I E

1. miesto   :     Liga Výnimočných    3  2  1  0         22  :   11       8 bodov
2. miesto   :     Hotelovka                     3  1  2  0         16  :    9       5 bodov
3. miesto   :     Spojenci                         3  1  1  1         18  :   21       4 body
4. miesto   :     2. C                                   3  0  0  3         11  :   25       0 bodov

Spracoval  :  Mgr. Robert Galamb

Slávnostná triednická hodina II.S

V ten deň – 16.12.2011 – lialo ako z krhly, ale to vôbec nenarušilo našu slávnostnú triednickú hodinu spojenú s odovzdávaním maturitných stužiek. Po príhovoroch Veroniky Zsámbokovej a triednej profesorky Zuzany Bartovej (ktorej asistovala i bývalá triedna profesorka Jana Kerekešová), sme sa i my, študenti II.S, dočkali zelenej stužky. Príjemný večer v reštaurácii Čierny Orol bol spestrený i rozbíjaním džbánu pre šťastie a krájaním torty, ktorú upiekla naša Veronika. Všetci sme sa dobre zabavili a veríme, že sa stretneme pri zelenom stole. Tak veľa šťastia !

 kolektív II.S

 

Naši volejbalisti bez prehratého setu

Pod záštitou CVČ Relax sa 23. februára konalo obvodné kolo vo volejbale chlapcov stredných škôl. Turnaj prebehol v telocvični SOŠ na Okružnej ulici. Zúčastnilo sa ho šesť družstiev: Spojená škola, SOŠ na Okružnej ulici, Gymnázium I. Kraska, Cirkevné gymnázium M. Tompu v Rim. Sobote, Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti a SOŠ technická  v Rim. Sobote.  Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín . V skupine A boli: Spojená škola, Gymnázium I. Kraska a Cirkevné gymnázium M. Tompu v Rim. Sobote. Do skupiny B patrili: SOŠ Okružná, Gymnázium M. Hrebendu a SOŠ technická. Po víťazstve v základnej skupine na nás čakalo finále s víťazom skuipiny B. V napínavom dueli, kde sa skóre prelínalo z jednej strany na druhú, nakoniec zvíťazili chlapci z našej školy. Vynahradili si tak vlaňajšiu prehru vo finále. Takže, na 1. mieste skončila Spojená škola, na druhom Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti,  na treťom Cirkevné gymnázium M. Tompu, na štvrtom SOŠ Okružná, na piatom SOŠ technická a na šiestom mieste Gymnázium I. Kraska. Zostava Spojenej školy RS: Adrián Barkáč (II.S), Peter Radič (II.S), Ľubomír Bukviar (II.S), Tibor Sabacký (II.S), Peter Zachar (II.H), Marián Tószegi (II.H), Dávid Fűrieš (II.P).
bh

ŠPORTOM PROTI DROGÁM  ( Bardejov )

Deň 16. december 2010 bol ďalším dňom boja proti drogám, ktoré sa organizujú na škole v tomto školskom roku. V predchádzajúcich dňoch boli preventívne programy zamerané proti šíreniu drog v školách a spoločnosti. Dňa 16. decembra 2010 sa zišli žiaci zo škôl z Popradu, Rimavskej Soboty, Noweho Saczu a Bardejova aby si športovou akciou – futbalovým turnajom pripomenuli, že mladí ľudia sa dokážu spoločensky a športovo zabaviť. Športovou akciou s témou „Radšej športovať ako drogovať“ mladí ľudia dokázali, že šport a pohyb im nie je cudzí. O príjemnú atmosféru sa postarali súťažiaci a skvelé publikum žiakov školy.

Víťazom futbalového turnaja sa stali žiaci zo Spojenej školy v Rimavskej Sobote .

Výsledky Rimavskej Soboty :

RS – Nowy Sacz – 4 : 1

RS – Bardejov  – 3 : O

RS – Poprad  – 2 : O

Našu školu pod vedením Mgr. R. Galamba reprezentovali nasledovní študenti :
Brankári – Milan Kamenský, Michal Michálek ,  Hráči – Marek Hradovský, Tomáš Bystriansky, Peter Bohó, Ján Kováč,
Michal Kantorák, Dávid Ondrejka, Viktor Nguyen, Tibor Sabacký
Chlapcom patrí veľké poďakovanie a obdiv, pretože po vlaňajšom poslednom mieste dokázali turnaj vyhrať, čo nebolo v tvrdej konkurencii a dlhej ceste jednoduché . Vedeli sa však sústrediť na svoj výkon v plnej miere a dostali za to krásnu odmenu vo forme víťazstva na turnaji !

ZOBER  LOPTU  –  NIE CIGARETY A DROGY 

Ako už každým rokom býva na našej škole tradíciou, na konci školského roka sa chlapci, žiaci našej školy, zídu na dlhodobom futsalovom turnaji pod názvom : ZOBER  LOPTU  –  NIE CIGARETY A DROGY  !
Tak tomu bolo aj tentokrát v termíne od 1.12.2O1O  –  do 22.12.2O1O , keď v posledný deň školy turnaj vyvrcholil dvomi finálovými zápasmi od 1O.OO hod. o tretie a prvé miesto . Ostatné zápasy prebehli v poobedňajších hodinách po vylosovaní do skupín a je nutné poznamenať, že sa bolo na čo pozerať !

Rozdelenie skupín a umiestnenie v skupinách bolo nasledovné :

A – skupina :   1.miesto – Real Madrid CF
2.miesto –  Maturanti
3.miesto –  Karmonádlik

B – skupina :   1.miesto – Hotelovka
2.miesto – FC Barcelona
3.miesto – Liga Výnimočných

FINÁLOVÉ KOLO   22.12.2010

ZÁPAS O TRETIE MIESTO                 MATURANTI  –  FC BARCELONA:
15             :              6

FINÁLE                                                 REAL MADRID  –  HOTELOVKA
5                :            3

Turnaj prebehol už druhýkrát pod vedením Mgr. R .Galamba, ktorý vedie na škole futsalový krúžok. Tento si v podobnej podobe chlapci zopakovali 7.mája 2O1O na umelej tráve na ,, Športový deň školy“, čo ich čaká aj v roku 2O11.

22.december 2O1O bol nielen posledným dňom v škole, ale bol aj sviatkom najpopulárnejšieho športu, pretože spoločný nástup mužstiev za sprievodu znelky ,,Ligy Majstrov“ a potom po odznení štátnej hymny sa nejednému zúčastnenému tlačili slzy do očí a preciťovali obrovskú národnú hrdosť.

Svoje polienko do ohňa priložili aj snaživé roztlieskavačky, ktoré pridali atmosfére patričnú šťavu. Chlapcom za výkony patrí obdiv, pretože ukázali, že víťazstvo na turnaji v Bardejove nebolo náhodné a svojim majstrovstvom pobavili početnú divácku kulisu. Za najlepšieho brankára bol vyhodnotený Milan Kamenský a najlepším strelcom sa stal Tomáš Bystriansky so 17 gólmi. Všetky mužstvá turnaja boli za prítomnosti riaditeľa školy PaeDr. Jaroslava Bagačku ocenené a hráči prvých troch dostali  aj medaile.

Všetci zúčastnení so želaním príjemného prežitia sviatkov sa spokojne rozišli.