Druhý ročník

Trieda: II.A

Triedny učiteľ: Mgr. Anna Galambová

Učebný odbor: kozmetik – obchodný pracovník

Zoznam žiakov: Dominika Andrašková, Žaneta Bariová, Jana Beliová Bielaková, Viktória Boľfová, Andrea Czikorová, Stephanie Együdová, Barbara Farkašová, Valentýna Isak, Marta Kanálová, Nikola Kišpatková, Veronika Kubaliaková, Bronislava Mlináriková, Richard Oláh, Alexandra Oláhová, Zuzana Paľová, Anna Pintová, Eva Stromková, Katarína Tanková

ROZVRH TRIEDY  


Trieda: II.C

Triedny učiteľ: PaedDr. Július Sojka

Učebný odbor: čašník, servírka – murár

Zoznam žiakov: Dominik Albert, Nikolas Balog, Judita Bariová, Koloman Berki, Anna Berkyová, MartinBobovič, Monika Bolačeková, Gabriel Borics, Daniel Čongrady, Ladislav Garaj, Adam Gyöngyösi, Judita Györgyová, Monika Györgyová, Barbora Holubová, Daniel Kalocsai, Laura Kolačkovská, Norbert Kovács, Monika Marcineková, Rudolf Marek, Ladislav Martausz, Rozália Molnárová, Dárius Müller, Štefan Okoš, Patrik Oláh, Gejza Porteleki, Atilla Pozor, Daniel Radics, Janet Šerešová, Tomáš Thrún, Lucia Turzáková, Dávid Váradi, Gyöngyi Váradiová, Viktória Vargová, Nikoleta Zvarová

ROZVRH TRIEDY


Trieda: II.P

Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Hričanová

Učebný odbor: kuchár

Zoznam žiakov: Maroš Antal, Vladimír Antal, Ferdinand Balogh, Patrik Barboriak, Stanislava Bariová, Miroslava Berenčíková, Barnabáš Berky, Ladislav Berta, Peter Bobovič, Vlasta Bystrianska, Vlasta Bystrianska, Irena Dominiková, Judita Gábrišová, Daniel Hanyus, Irena Jónášová, Dávid Kantorák, Pavel Kubaliak, Jaroslav Lipták, Adela Lovašová, Stanislava Maďarová, Karol Papp, Jozef     Radič, Diana Radičová, Iveta Sojková, Aleksandar Stanču, Erika Suchá, Augustín Šereš, Erik Thrún, Marián Tószegi, Matej Urban, Aneta Urvová, Judita Váradyová, Renáta Zacharová

ROZVRH TRIEDY


Trieda: II.H

Triedny učiteľ: Mgr. Helena Chrenková

Študijný odbor: hotelová akadémia

Zoznam žiakov:

Miroslava Bábelová, Bianka Balážová, Koloman Dani, Bianka Drgová, Denis Dudek, Alex Farkaš, Ivana Farkašová, Andrej Hriň, Adrian Hudec, David Juhaniak, Claudia Kuchtová, Nikola Lišková, Valéria Šantová, Tibor Turoň, Diana Vrbinská, Kristína Žilková

ROZVRH TRIEDY


Trieda: II.GI.G

Triedny učiteľ: Mgr. Viktor Chlpoš

Učebný odbor: stavebná výroba

Zoznam žiakov: Dávid Balog, Pavel Balog, Robert Balog, Tomáš Balogh, Edita Balogová, Gabriel Dávid, Tibor Dóša, Kristián Főző, Stanislav Horváth, Zsolt Horváth, Csaba Németh, Ladislav Oláh, Csaba Szajkó, Jozef Tamáš, Gabriel Žíroš

ROZVRH TRIEDY