Piaty ročník

Trieda: V.H

Triedny učiteľ: Ing. Viera Urdová

Študijný odbor: hotelová akadémia

Zoznam žiakov:

Lívia Agócsová, Dominika Balogová, Frederika Bartalošová, Ivana Belicová, Lucia Bystrianska, Lujza Farkašová, Milan Gonda, Martin Hanzlovič, Erika Chichová, Veronika Jakabová, Dominika Kaločaiová, Lucia Kozloková, Melinda Pavelková, Erika Rajtúková, Katarína Sarvašová, Andreas Slanina, Kvetoslava Spodniaková, Karin Toporová, Eliška Tóthová, Jana Záhorská, Bianka Záhorská

ROZVRH TRIEDY