Štvrtý ročník

Trieda: IV.H

Triedny učiteľ: Mgr. Ľubica Karasová

Študijný odbor: hotelová akadémia

Zoznam žiakov:

Bianca Balciarová, Peter Borláš, Denis Caban, Bibiana Forgáčová, Adrián Gál, Patrícia Gašparová, Adriana Gubalová, Kristína Györgyová, Herman Ladislav Hartwig, Nikola Hroncová, Viktória Krajliková, Arpád Lázok, Kristína Macúriková, Kristína Miháliková, Zsolt Oláh, Veronika Ostranská, Patrik Portis, Aneta Sihelská, Virgínia Elisabeth Sojková, Laura Šimonová, Peter Vranec

ROZVRH TRIEDY