Tretí ročník

 

Trieda: III.P

Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Ferreira Cosme

Učebný odbor: kuchár, kaderník

Zoznam žiakov: Edita Agócsová, Kristián Barassó, Skarleta Cibuľová, Dalibor Farkaš, Kristína Fodorová, Zuzana Foglárová, Michaela Golianová, Lucia Kaiserová, Vanesa Kárászová, Angelika Kikiňová, Patrik Kökeny, Elena Kováčová, Klaudia Kováčová, Erika Lapínová, Kvetoslava Lukácsová, Ladislav Makši, Zuzana Makšiová, Tereza Matušková, Diana Matúzová, Erik Medveď, Ján Mičko, Patrik Paló, Nikola Petruszová, Kinga Póczosová, Zuzana Pýchová, František Rácz, Ľubica Rišpánová, Jana Sadowská, Dana Slezáková, Peter Slovák, Karin Szolnokiová, Kristína Tamášová, Miroslava Vrbinská, Klaudia Vršánska Agócsová

ROZVRH TRIEDY


Trieda: III.C

Triedny učiteľ: Mgr. Anna Pintová

Učebný odbor: murár –  čašník, servírka

Zoznam žiakov: Ján Balog, Peter Balog, Róbert Balyo, Aladár Bari, Miroslav Bendík, Matúš Eperješi, Dominik Furman, Ružena Gašparová, Denisa Horváthová, Erik Karvay, Ján Kiss, Márton Kiss, Jozef Koronczi, Miroslav Léke, Kristína Naďová, Ladislav Oláh, Lucia Pacíková, Dominika Plešivčiaková, Iveta Poprocká, Róbert Rácz, Gejza Radnóczy, Viktória Soltészová, Sanja Stanću, Tamás Szabó, Andrea Šafranková, Dominika Šajátová, Kristína Šaligová, Ivan Tóth, Stanslav Vlačuha

ROZVRH TRIEDY

 


Trieda: III.HII.H13II.H10II.H4II.H2II.H

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav Slovák

Študijný odbor: hotelová akadémia

Zoznam žiakov: Roman Černák, Monika Daniová, Erika Hanová, Lukáš Hedvigy, Zuzana Hudecová, Matej Ivarg, Martin Káger, Annamária Kurčíková, Michal Markotán, Alžbeta Markotánová, Martina Nociarová, Dávid Orosz, Silvia Sendrejová, Nikola Slovenčáková, Patrik Sojka, Lea Šimonová, Adam Tomm, Viktória Turoňová

ROZVRH TRIEDY