Kaderníctvo Junior Komplex

Stabilné a dlhoročné pracovisko odborného výcviku sídli v budove Junior Komplex na Železničnej ulici na 1. poschodí vľavo. Popri priestrannej prevádzke je tu tiež učebňa pre žiakov a kancelárie majsterky OV  Judity Kerekešovej. Odbor kaderník patrí medzi tradičné odbory na škole, záujem oň majú najmä dievčatá z južných častí okresu. Navštívte nás! Prijateľné ceny a solídna kvalita.