Reštaurácia Junior komplex

Sídli v budove Junior Komplex ( bývalá Mladosť) na Železničnej ulici. Budova bola postavená v 70. rokoch a začiatkom 90. rokov bola delimitovaná z podniku Reštaurácie. Jedáleň má 120 miest, pri akciách až 150. Poskytuje stravovanie  pre žiakov, zamestnancov a verejnosť najmä počas obedov. Okrem  toho v rámci školskej jedálne sa zabezpečujú služby pre Obchodnú akadémiu, organizuje sa tu množstvo akcií. Žiaci a zamestnanci poskytovali služby pri významných podujatiach, obsluhovali a varili pre prezidenta republiky i predsedu vlády. Skúsený kolektív pedagógov a nepedagogických zamestnancov vedie žiakov v rámci odborného výcviku. Okrem tradičných odborov sa tu tiež realizuje prax odboru hotelová akadémia. Vedúcou prevádzky je Klára Poprocká.

V blízkosti jedálne je kaviareň, ktorá slúži pre praktické vyučovanie i akcie.

Príďte navštíviť našu priestrannú a útulnú jedáleň!
Vitajte v Mladosti!